Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Pirkanmaalla uusia METSO-suojelualueita 331 hehtaaria (Pirkanmaa)

Pirkanmaalla maanomistajien esityksistä suojeltiin vuoden 2018 aikana 331 hehtaaria metsäalueita METSO-ohjelman (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma) rahoituksella. Ohjelman tavoitteena on ylläpitää metsäluonnon rikkautta ja tarjota samalla metsänomistajalle mahdollisuus suojella metsänsä vapaaehtoisesti korvausta vastaan.

Maanomistajien suojeluun tarjoamista alueista perustettiin viime vuonna 19 yksityismaan suojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 294 hehtaaria. Valtio sai omistukseensa neljä kiinteistöä suojelutarkoituksiin, joiden yhteispinta-ala on noin 37 hehtaaria. Suojelukorvauksia Pirkanmaan ELY-keskus maksoi vuonna 2018 yhteensä noin 1,65 miljoonaa euroa. Kohteet sisälsivät METSO-elinympäristöistä etupäässä runsaslahopuustoisia kangasmetsiä, lehtoja ja puustoisia soita. Perustetut yksityiset luonnonsuojelualueet sijaitsevat ympäri Pirkanmaata.

- Toteutuneet kohteet ovat enimmäkseen puustoiltaan, maapohjiltaan ja pinnanmuodoiltaan vaihtelevia luonnon kannalta arvokkaita kokonaisuuksia. Jokunen kohteista rajautuu aiemmin perustettuihin suojelualueisiin ja osa sijoittuu niiden lähistölle täydentämään ja ylläpitämään luonnonsuojeluverkostomme monimuotoisuutta, kertoo ylitarkastaja Auli Suvanto Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Märkä suonotkelma suojelualueella Ikaalisissa. Kuva: Pirkanmaan ELY-keskus.

METSO-ohjelman piirissä Pirkanmaalla noin 3300 hehtaaria maata

Vapaaehtoisuuteen perustuva METSO tarjoaa metsänomistajalle taloudellisesti kilpailukykyisen vaihtoehdon metsiensä hyödyntämiseen.  METSO-alueiksi soveltuvat esimerkiksi vanhat lahopuustoiset kangasmetsät, lehtometsät sekä luonnontilaiset suot. Suojeltavaksi tarjottavista metsistä tulisi löytyä esimerkiksi eri-ikäistä puustoa, suuria lehtipuita, lahopuita ja pökkelöitä. Lisäarvoa alueelle tuo suuri koko, monipuolisuus ja sijainti suojelualueen lähellä.

METSOa on toteutettu Pirkanmaalla vuodesta 2005 lähtien. Ohjelman puitteissa on perustettu 244 yksityistä suojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 2558 hehtaaria, ja valtio on hankkinut omistukseensa noin 744 hehtaaria maata suojelutarkoitukseen. Ohjelma jatkuu vuoteen 2025 saakka.

- METSO-toimintaohjelman rahoitus on vähentynyt viime vuosina ja valintakriteerit tiukentuneet. Pirkanmaa on kuitenkin valittu yhdeksi painopistealueeksi METSOa toteutettaessa, joten rahaa alueiden suojelemiseen on tarjolla. Toivommekin, että suojeluun tarjottaisiin erityisesti lisää vanhoja, runsaasti lahopuuta sisältäviä metsiä sekä lehtoja ja reheviä puustoisia soita. Lisäksi jo perustettuja suojelualueita laajentavat alueet vähäisemmiläkin suojeluarvoilla ovat monimuotoisuuden säilymisen kannalta tärkeitä kohteita, Suvanto toteaa.

Mikäli omistat kohteen, jonka suojelulla voisit edistää luonnon monimuotoisuuden turvaamista, voi aluetta tarjota suojeltavaksi joko suoraan ELY-keskukseen tai sidosryhmien mm. metsäkeskuksen, metsänhoitoyhdistysten, metsäteollisuuden ja luonnonsuojelupiirin kautta.

Lisätietoja:   

  • www.metsonpolku.fi
  • Ylitarkastaja Auli Suvanto, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 388, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
  • Ylitarkastaja Kaj Koivisto, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 344, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Alueellista tietoa