Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Pirkanmaalla on tarkistettu Tampereen kaupungin pohjavesialueiden rajat ja luokat (Pirkanmaa)

Pirkanmaalla on rajattu ja luokiteltu uudelleen pohjavesialueet Tampereen kaupungin alueella. Rajausten ja luokitusten tarkistaminen on osa valtakunnallista hanketta, jossa käydään läpi kaikki Pirkanmaan pohjavesialueet kunta kerrallaan. Kuuleminen Tampereen pohjavesialueista alkaa 28.1. ja kestää 26.2.2019 saakka.

Kuulemisen tarkoituksena on lisätä kansalaisten tietoa pohjavesistä ja niiden merkityksestä yhdyskuntien vedenhankinnalle sekä saada lisätietoa alueellisesta hydrogeologiasta. Pohjavesialueiden rajauksilla on tarkoitus suojella maaperässä olevaa pohjavettä vedenhankintaa varten turvaamalla pohjaveden laatu ja määrä. Sen lisäksi pohjavesialueilla turvataan pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien esiintyminen. Pohjavesialueen rajat perustuvat hydrogeologisiin tietoihin eli esimerkiksi maa- ja kallioperän ominaisuuksiin ja pohjaveden virtaussuuntiin. Pohjavesialueiden luokitus perustuu veden-hankintakäyttöön ja pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien esiintyvyyteen.

Tampereella on tulossa pohjavesialueen rajausmuutos kolmelle pohjavesialueelle; Epilänharju-Villilä A ja B sekä Aakkulanharjun pohjavesialueelle. Rajausmuutoksen myötä Epilänharju-Villilä A laajenee Pispalanharjun suuntaan. Sen lisäksi Epilänharju-Villilä A ja B välinen pohjavesialueen rajan sijainti muuttuu ja Epilänharju-Villilä A ja Ylöjärvenharjun välinen raja siirtyy. Epilänharju-Villilä B ja Maatialanharjun välinen pohjavesialueen raja siirtyy myös hieman. Aakkulanharjun pohjavesialue laajenee Kalevankankaan suuntaan ja Kaukajärven alueella.

Tampereen kaupungin pohjavesialueiden kuuleminen on 28.1.2019 - 26.2.2019. Kuulemisen aikana kansalaisilla on mahdollisuus esittää kirjallisesti mielipiteensä sekä uutta hydrogeologista tietoa pohjavesialueilta. Kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot ovat nähtävillä Tampereen kaupunginilmoitustaululla osoitteessa Aleksin Kiven katu 14-16 C. Tausta-aineistona käytetään kaikkia vanhoja tutkimuksia pohjavesialueilta.

Kuulemisasiakirjat löytyvät sähköisinä osoitteessa www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse) Pirkanmaan ELY-keskus.fi . Internet-sivuilla on nähtävillä myös kartat muutoksista.

Kirjalliset mielipiteet pyydetään toimittamaan joko postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere tai sähköisesti Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi 26.2.2019 16:15 mennessä.

Nähtävilläolon jälkeen ELY-keskus kokoaa kansalaisilta ja lausunnoista saadun palautteen ja hydrogeologisen tiedon. Hydrogeologisen tiedon perusteella tehdään tarvittaessa muutokset pohjavesialueiden luokituksiin ja rajauksiin. Tämän jälkeen pohjavesialueiden tiedot tallennetaan ja päivitetään valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään/pohjavesialuepaikkatietokantaan.

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus

  • ylitarkastaja Annukka Galkin (annukka.galkin(at)ely-keskus.fi tai puh.029 503 6323, 28.-31.1.2019 ja 11.-26.2.2019)
  • yksikön päällikkö Heidi Heino (heidi.heino(at)ely-keskus.fi tai puh. 029 503 6325, 1.-8.2.2019)

Alueellista tietoa