Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Pirkanmaalla on tarkistettu Hämeenkyrön Mannanmäen pohjavesialueen rajaus ja luokitus (Pirkanmaa)

Rajausten ja luokitusten tarkistaminen on osa valtakunnallista hanketta, jossa käydään läpi kaikki Pirkanmaan pohjavesialueet kunta kerrallaan. Mannanmäen pohjavesialue on Pirkanmaan viimeinen kuultava alue. Kuuleminen Hämeenkyrön Mannamäen pohjavesialueesta alkaa 18.5. ja kestää 18.6.2020 saakka.

Kuulemisen tarkoituksena on lisätä kansalaisten tietoa pohjavesistä ja niiden merkityksestä yhdyskuntien vedenhankinnalle sekä saada lisätietoa alueellisesta hydrogeologiasta. Pohjavesialueiden rajauksilla on tarkoitus suojella maaperässä olevaa pohjavettä vedenhankintaa varten turvaamalla pohjaveden laatu ja määrä. Sen lisäksi pohjavesialueilla turvataan pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien esiintyminen. Pohjavesialueen rajat perustuvat hydrogeologisiin tietoihin eli esimerkiksi maa- ja kallioperän ominaisuuksiin ja pohjaveden virtaussuuntiin. Pohjavesialueiden luokitus perustuu vedenhankintakäyttöön ja pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien esiintyvyyteen.

Mannanmäen pohjavesialue pysyy 1-luokassa, mutta alueen rajauksiin tulee muutoksia. Rajausmuutokset perustuvat Geologian tutkimuskeskuksen laatimaan Mannanmäen geologiseen rakenneselvitykseen (2019). Hämeenkyrön viisi muuta pohjavesialuetta on tarkistettu ja kuultu aiemmin. Kuuleminen näistä pohjavesialueista järjestettiin syksyllä 2019.

Hämeenkyrön Mannanmäen pohjavesialueen kuuleminen on 18.5.­-18.6.2020. Kuulemisen aikana kansalaisilla on mahdollisuus esittää kirjallisesti mielipiteensä sekä uutta hydrogeologista tietoa pohjavesialueelta. Kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot ovat nähtävillä sähköisesti Hämeenkyrön kunnan nettisivuilla sekä osoitteessa www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse) Pirkanmaan ELY-keskus.

Kirjalliset mielipiteet pyydetään toimittamaan joko postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere tai sähköisesti Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi 18.6.2020 klo 16:15 mennessä.

Nähtävillä olon jälkeen ELY-keskus kokoaa kansalaisilta ja lausunnoista saadun palautteen ja hydrogeologisen tiedon. Hydrogeologisen tiedon perusteella tehdään tarvittaessa muutokset pohjavesialueen luokitukseen ja rajauksiin. Tämän jälkeen pohjavesialueen tiedot tallennetaan ja päivitetään valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään/pohjavesialuepaikkatietokantaan.

Lisätietoja:

Pirkanmaan pohjavesialueet (ymparisto.fi)

Pirkanmaan ELY-keskus

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)