Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Pirkanmaa on suunnannäyttäjä kestävien ja kannattavien ratkaisujen maaseudusta

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma vuosille 2023−2027 on valmistunut. Suunnitelma ohjaa alueellista maaseudun kehittämistyötä ja sen mukaisesti toteutetaan kansallista CAP-suunnitelmaa vuodesta 2023 alkaen.

Kehittämistyötä koordinoidaan neljän painopisteen kautta:

  • Kannattava ja kestäviin ratkaisuihin perustuva alkutuotanto,
  • kehittyvä ruokajärjestelmä,
  • vahva ja uudistuva yrittäjyys sekä
  • vetovoimainen asuinympäristö.

Näiden lisäksi rahoituksen suuntaamisessa huomioidaan ilmastonmuutoksen, digitalisaation sekä huoltovarmuuden näkökulmat.

Kukkaketo.
Kuva © Maaseutuverkosto

Suunnitelmassa asetettuun visioon perustuen, Pirkanmaa on suunnannäyttäjä kestävien ja kannattavien ratkaisujen maaseudusta. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa muun muassa osaamistason parantamista niin alkutuotannossa kuin muillakin elinkeinoaloilla.

CAP-suunnitelman ympäristö- ja ilmastotoimia edistetään monipuolisesti muun muassa tuotantoprosessien tehokkuutta lisäävien teknologioiden ja palveluiden kehittämisellä, ravinnekiertojen optimoinnilla sekä tuotantoprosessien sivuvirtojen hyödyntämisellä.

Yrityksille tämä tarkoittaa rahoitusmahdollisuuksia investointien toteuttamiseksi, uuden yritystoiminnan käynnistämiseksi ja kehittämiseksi. Elinkeinojen kehittäjille on myös tarjolla rahoitusta tiedonvälitys-, koulutus- ja yhteistyöhankkeiden toteuttamiseen kehittämissuunnitelman painopisteiden mukaisesti.

Kehittämissuunnitelman käytännön toteuttaminen käynnistyy vaiheittain ensi vuoden alkupuolella, kun kansallinen lainsäädäntö valmistuu sekä tukihaut avautuvat.

Tutustu suunnitelmaan:

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2023−2027 (doria.fi)

- - - - -

Sanastoa

CAP
Common Agricultural Policy, Euroopan unionin yhteinen maatalouspolitiikka, johon Suomen maataloustukijärjestelmä perustuu.