Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Pilaantuneiden maa-ainesten puhdistusurakka Haapasaaressa jatkuu - pilaantuneisuus oli odotettua laajempaa (Kaakkois-Suomi)

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloitti maaliskuun puolivälissä pilaantuneiden maa-ainesten puhdistusurakan Haapasaaressa yhteysaluslaiturin edustalla. Urakoitsijana toimii Meritaito Oy. Urakassa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen omistajan, Senaatti-kiinteistöjen, ja päävuokralaisen, Rajavartiolaitoksen, kanssa. Töiden oli tarkoitus kestää noin kuukauden, mutta odotettua laajemman pilaantuneisuuden vuoksi työt jatkuvat jopa heinäkuun loppuun.

Rakensimme Haapasaareen uuden yhteysaluslaiturin vuosien 2015-2016 aikana. Urakassa alueen halki kulkeva polttoaineputki rikkoutui ja siitä aiheutui päästö. Urakoitsijan ilmoituksen mukaan kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdyttiin; vuoto saatiin tyrehdytettyä nopeasti ja pilaantuneet maa-ainekset poistettua, kertoo saaristoliikenteen asiantuntija Jari Nieminen Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Keväällä 2019 alueella kuitenkin havaittiin öljyä, jonka johdosta ELY-keskus tilasi alueelle tarvittavia tutkimuksia. Pilaantuneisuusselvitys osoitti raja-arvojen ylityksiä useissa tutkimuspisteissä. Pilaantuneet maa-ainekset, jotka ovat kokonaan tai osittain aiheutuneet aikaisemmasta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen teettämästä laituriurakasta, tulee puhdistussuunnitelman mukaisesti poistaa ja korvata puhtailla.

Puhdistusurakka aloitettiin alkuperäisen puhdistussuunnitelman mukaisesti, mutta hyvin pian töiden aloittamisen jälkeen kävi ilmi, että pilaantuneisuus on odotettua laajempaa. Polttoainetta on löytynyt laajemmalta alueelta ja huomattavasti suurempia määriä kuin mitä pilaantuneisuusselvitys antoi olettaa. Näin laajan pilaantuneisuuden aiheuttaja ei ole vielä osapuolten tiedossa. Töiden laajeneminen pidentää urakka-aikaa pitkälle kesään.

Aluejohtaja Jyrki Reinikainen Senaatti-kiinteistöistä toteaa, että kaikkien osapuolten yhteinen tahtotila on, että alue saadaan puhdistettua kaikesta pilaantuneesta maa-aineksesta. Koska puhdistettava alue on normaalisti Rajavartiolaitoksen käytössä esimerkiksi helikopterin laskeutumispaikkana, on tärkeää saada urakka valmiiksi mahdollisimman nopeasti.

Työstä aiheutuu edelleen haittaa saareen suuntautuviin tavara- ja ajoneuvokuljetuksiin, koska yhteysalus ei pysty käyttämään tavanomaista keulaporttipaikkaansa. Varapaikkoina ovat viereinen Rajavartiolaitoksen laituri sekä saaren pohjoispuolella oleva Puolustusvoimien laituri. Yhteysalus tiedottaa mahdollisista laiturimuutoksista. Myös laiturialueen kulkureiteissä on työmaasta johtuen rajoituksia. Jalankulkijoiden mahdollisuus liikkua laiturille ja laiturilta mahdollistetaan työmaan aikana. Urakoitsija Meritaito Oy vastaa urakan aikaisesta tiedottamisesta saaressa.

Kesäksi vilkastuva liikenne tulee asettamaan omat haasteensa yhteysalusliikenteen toimivuudelle urakan aikana, mutta uskomme, että saaren vakituiset kulkijat ovat ymmärtäväisiä, Nieminen päättää.

Lisätietoa puhdistusurakasta antavat:

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Saaristoliikenteen asiantuntija Jari Nieminen, p. 0295 023 028, jari.nieminen@ely-keskus.fi

Senaatti-kiinteistöt

Aluejohtaja Jyrki Reinikainen, p. 040 565 5181, jyrki.reinikainen@senaatti.fi

Meritaito Oy

Projektipäällikkö Matti Karttunen, p. 050 343 0125, matti.karttunen@meritaito.fi

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)