Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Piilevät likaavat kalapyydyksiä Pirkanmaan Pyhäjärvellä (Pirkanmaan ELY-keskus)

Suomen ympäristökeskus SYKE selvitti yhdessä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa piilevien aiheuttamaa kalanpyydysten likaantumista Pirkanmaan Pyhäjärvellä. Tutkimus on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa vuonna 2010 käynnistettyä Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen kehittämishanketta.Kuva: Pekka Westerling

Tutkimuksessa tarkasteltiin Pyhäjärven kalastajien vuosina 1989–2010 tekemiä kalastuskirjanpitomerkintöjä verkkojen likaantumisesta. Kalastajien havaintojen mukaan likaantumishaitta alkaa Säijänselän-Sorvanselän ja Saviselän alueilla syksyllä veden jäähtyessä 8-10 °C:een. Talvella tammi-maaliskuussa likaantuminen on pahinta Kirkkojärvi-Toutosenselän alueella.

Tutkimuksen tulokset tukevat alueen kalastajien kokemuksia säännöstelyn vaikutuksista verkkojen likaantumiseen. Tulosten mukaan verkkojen limoittumisen todennäköisyys voi kasvaa jopa 80 %:iin, kun juoksutusmäärä on keskimääräistä juoksutusmäärää suurempi ja juoksutukseen liittyy samanaikaisesti keskimääräistä matalampi vedenkorkeus.

Syksyllä-talvella 2011–2012 toteutetut havaskokeet osoittivat, että kalanpyydysten pääasiallinen likaaja on rihmamainen Aulacoseira islandica -piilevä. Se voi muodostaa massaesiintymiä kylmässä vedessä ja jopa jään alla. Aulacoseira-piilevää on havaittu Pyhäjärvellä valtalajina viileässä vedessä jo 1980-luvulla.

Haitan perimmäinen syy on ravinnepitoisuuksien kasvu, mutta tulokset osoittavat, että kevättalvella juoksutusten aiheuttamat suuret virtaamat ja niihin liittyvä vedenkorkeuden aleneminen yhdessä lisäävät limoittumishaitan todennäköisyyttä.

Lisätietoa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/40014


Alueellista tietoa