Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Pienten turvetuotantoalueiden tulee hakea ympäristölupaa syyskuuhun mennessä (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus on säädetty ympäristölupavelvolliseksi tuotantoalueen pinta-alasta riippumatta 1.9.2014 voimaantulleella ympäristönsuojelulailla (527/2014). Lainmuutoksen myötä tuotantoalueen pinta-ala ei enää vaikuta luvan tarpeeseen. Siirtymäsäännöksen mukaan alle 10 hehtaarin tuotantoalueille tulee hakea ympäristölupaa aluehallintovirastosta 1.9.2020 mennessä.   
 
Turpeen pienimuotoinen kotitarveotto on edelleen mahdollista ilman ympäristölupaa, mikäli toimintaa ei katsota ammattimaiseksi. Kotitarveotolla tarkoitetaan turpeen ottamista omaan asumis- tai maatalouskäyttöön, jolloin tuotantomäärän tulee vastata käyttötarvetta ja tuotantoalueen on oltava selkeästi alle 10 hehtaaria. Tällöin turvetta ei saa luovuttaa toiselle edes korvauksetta. Kotitarveotto voi kuitenkin yksittäistapauksessa olla luvanvaraista jollain muulla perusteella, esimerkiksi sen aiheuttamien vesistö- tai pohjavesivaikutusten taikka naapuruussuhdehaittojen vuoksi. Kotitarveotosta tulee tehdä ilmoitus paikalliselle ELY-keskukselle, jotta mahdollinen luvan tarve voidaan arvioida etukäteen.

 

Kuva: Pia Jaakola

 

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Matti Koponen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 190