Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Patentti- ja rekisterihallituksen palveluja alueilla järjestetään uudelleen

Patentti- ja rekisterihallituksen sähköisiä palveluja kehitetään parhaillaan. Osana tätä työtä työ- ja elinkeinoministeriö selvittää ja valmistelee viraston alueellisten palveluiden siirtämistä pois maistraateista ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista. Uudistus koskee kauppa- ja yhdistysrekisteri-ilmoitusten ja asunto-osakeyhtiöilmoitusten käsittelyä.

Palvelut on tarkoitus hoitaa jatkossa Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröinti- ja asiakaspalvelun sekä verkkosivujen kautta. Toimintojen keskittäminen mahdollistaa entistä yhtenäisemmän palvelun. Myös kustannuksissa on mahdollista säästää.

Työ- ja elinkeinoministeriön 31.5.2013 asettama työryhmä valmistelee uudistusta vuoden 2015 elokuun loppuun, jolloin uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan.

Lue lisää:


Alueellista tietoa