Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Partolan liikennejärjestelyt muuttuvat (Pirkanmaa)

Muutoksia kevyen liikenteen järjestelyihin

Kevyen liikenteen turvallisuuden varmistamiseksi Partolan alueella suljetaan väliaikaisesti pois käytöstä kevyen liikenteen yhteys Naistenmatkantien ja Perkiönkadun väliltä Nuolialantien eteläpuolella.  

Korvaava yhteys kulkee Nuolialantien pohjoispuolella Naistenmatkantien alikulkukäytävän kautta liitteenä olevan kartan mukaisesti. Nuolialantien etelänpuoleista kevyen liikenteen väylää pitkin on sallittua kulkea ainoastaan Partola-keskukselle.

Kevyen liikenteen poikkeusjärjestelyt kestävät 10.6.2020–5.8.2020 välisen ajan. Kohteeseen järjestetään opastus korvaavien reittien käytöstä.

Liite: Kartta väliaikaisista liikennejärjestelyistä

Lisätietoja:

  • Projektipäällikkö Mikko Asunen, p. 0295 024 106, Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus
  • Työpäällikkö Sami Immonen, p. 050 414 7236, GRK Infra Oy
  • Rakennuttajakonsultti Tatu Hoikkala, p. 050 309 7598, Ramboll Finland Oy

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)