Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Paraisten, Nauvon pohjoisen ja Korppoon yhteysalusreittien palvelutasoluonnokset ovat kommentoitavissa Lausuntopalvelu.fi-palvelussa 28.2.2020 asti (Varsinais-Suomi)

Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää 28.2.2020 mennessä kommentteja Paraisten, Nauvon pohjoisen ja Korppoon yhteysalusreittien palvelutasoluonnoksiin kunnilta, yhteysalusreittien käyttäjiltä sekä muilta intressitahoilta. Palvelutason suunnittelussa on korostettu mahdollisuutta ympärivuotiseen asumiseen saaristossa ja resurssien tehokasta käyttöä. Reittien palvelutaso säilyy pääosin nykyisellään. Keskeisimmät muutokset liittyvät reittien yhdistämiseen. Palvelutasokuvaukset laaditaan palvelujen kilpailutusta varten ja ne viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Palvelusopimusten kilpailutukset käynnistyvät helmikuussa 2020.

Luonnokset on laadittu kesällä 2019 toteutettujen kyselyjen, syyskuussa järjestettyjen yleisötilaisuuksien, liikennetilastojen, tiedossa olevien liikennetarpeiden sekä reittien operoinnista kiinnostuneilta yrityksiltä markkinavuoropuhelussa saatujen kommenttien perusteella. Suunnittelun lähtökohtana on pidetty saariston vakituisten asukkaiden mahdollisuuksia asua ja elää saaristossa ympärivuotisesti. Tavoitteena on myös ollut kohdentaa käytettävissä olevia resursseja tehokkaammin sinne, missä tarvetta on. Pääosin reittien palvelutaso säilyy nykyisellään.

Keskeisimmät muutokset liittyvät reittien yhdistämiseen. Jatkossa Nauvon pohjoinen yhteysalusreitti ja Korppoon yhteysalusreitti muodostavat yhden palvelusopimuksen, joka on toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokkaampi. Muutostarve johtuu Korppoon yhteysalusreitin vähäisestä matkustajamäärästä, jonka vuoksi reitillä ei ole tarkoituksenmukaista pitää omaa ajoneuvo- ja rahtikuljetuksiin soveltuvaa yhteysalusta. Tulevaisuudessa Nauvon pohjoisen reitin yhteysalus palvelee Korppoon reitin ajoneuvo- ja rahtikuljetustarpeissa kaksi kertaa viikossa ympäri vuoden. Näinä päivinä Korppoon reitin alus palvelee Nauvon pohjoisen reitin henkilökuljetustarpeissa.

Muut muutokset liittyvät yksittäisten saarten poistamiseen yhteysalusliikennepalvelun piiristä, koska saarissa ei ole yhtään kirjoilla olevaa vakituista asukasta tai elinkeinotoimintaa. Myös asianmukaiset laiturirakenteet puuttuvat. Näin ollen perusteita liikenteen jatkamiselle ei ole. Myös pieniä palvelutasotarkastuksia on tehty, jotta alusten kapasiteetti saadaan riittämään eri vuodenaikojen liikennetarpeisiin.

Palvelusopimusten kilpailutukset käynnistyvät helmikuussa 2020. Uudet sopimukset on tarkoitus allekirjoittaa noin vuosi ennen sopimuskauden alkamista huhti-toukokuussa 2020. Uudet palvelusopimukset ja liikennöinti uusilla palvelutasomäärityksillä käynnistyvät kilpailutuksen jälkeen 1.5.2021.

Linkki lausuntopalveluun: https://urly.fi/1s35

Lisätietoja: saaristoliikenteen asiantuntija Jari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, p. 0295 023 028, jari.nieminen@ely-keskus.fi

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)