Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Palveluntuottajia haetaan Yritysten kehittämispalveluiden koulutuspalveluihin

Yritysten kehittämispalveluiden eli Kehpojen koulutuspalveluiden osallistumispyynnöt palveluntuottajiksi on avattu. Uusi hankintakausi kestää vuoden 2022 loppuun saakka. Tällä kertaa Kehpa-koulutukset hankitaan dynaamista hankintajärjestelmää hyödyntäen. Mukaan voi hakeutua koko hankintakauden ajan.

Nyt avatut osallistumispyynnöt kohdistuvat kolmeen koulutuspalveluun; Markkinointi- ja asiakkuudet, Kasvuun johtaminen sekä Talouden ja tuottavuuden johtaminen. Yritysten kehittämispalvelut ovat pk-yritysten tarpeisiin suunniteltuja analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluita. Ne ovat räätälöityjä ja kustannustehokkaita palveluita sellaisille pk-yrityksille, jotka haluavat kasvaa, uudistua, työllistää tai kansainvälistyä. Koulutuspalvelun tavoitteena on lisätä yritysten avainhenkilöiden liiketoimintaosaamista ja näin vaikuttaa yrityksen kasvuun ja kehittymiseen.

Koulutuspalvelut jatkavat pitkää perinnettä tukea yrittäjien ja esimiesten osaamisen kehittämistä. Osallistumispyynnöllä haetaan konsulttitoimistoja tai niiden yhteenliittymiä toteuttamaan ko. koulutuspalveluita. Uutuutena on erilainen hankintatapa, jossa palveluntuottajaksi voi hakeutua koko hankintakauden ajan. Näin pyritään saamaan mahdollisimman laaja ja monipuolinen palvelun tuottajien määrä.

Osallistumispyynnöt: