Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Päällystystyöt käynnistyvät ja tiemerkintätyöt jo käynnissä Pohjalaismaakunnissa (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kesän 2020 päällystystyöt käynnistyvät viikolla 18. Tiemerkintätyöt ovat jo alkaneet esimerkintöjen osalta. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakunnissa aiotaan tänä vuonna päällystää n. 330 km päällystettyä tieverkkoa. Tämä on kaksinkertainen määrä vuoteen 2019 verrattuna, jolloin päällystettiin n. 170 km.

Huonokuntoinen maantieinfra on ympäristöä kuormittava, tienkäyttäjiä haittaava ja liikenneturvallisuutta heikentävä tekijä. Lisäksi huonokuntoinen maatieinfra hidastaa elinkeinoelämän kuljetuksia ja nostaa kuljetuskustannuksia. Vähäisilläkin työmailla tienkäyttäjiltä toivotaan taas malttia ja erityistä tarkkaavaisuutta. Osalla päällystystyömaita on käytössä saattoauto varmistamassa turvallisempaa työmaiden ohittamista ja nopeusrajoituksien noudattamista.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen vuoden 2020 päällystystyöt alkavat viikolla 18:

 • 27.4. vt 13, Alaveteli-Kärrända
 • 4.5. mt 749 Uuusikaarlepyy-Pietarsaari
 • 4.5. mt 7200 Hölsölä-Isokyrö
 • 4.5. mt 673 Kalax-Närpes
 • 11.5. mt 7231 Lehmäjoki-Kaurajärvi
 • 18.5. kt 63 Ina-Kaustinen

Aikataulu on alustava, joten se voi vielä muuttua.

Päällystysurakoitsijana toimii Asfalttikallio Oy alueen pohjois- ja itäosissa. Peab Asfalt toimii etelä- ja länsiosissa.

Jotta pohjalaismaakuntien maanteiden päällysteet pysyisivät edes nykyisellä tasolla, tulisi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella päällystää vuosittain noin 480 km. Varsinkin muiden kuin vilkkaiden pääteiden kunto heikkenee voimakkaasti. Päällysteen huonosta kunnosta varoittavia liikennemerkkejä ja sen takia alennuttuja nopeusrajoituksia on jouduttu asettamaan aikaisempaa enemmän.

Kesän 2020 pituudeltaan merkittävämmät päällystyskohteet ovat:

 • Vt 13 Pappilankoski-Oksakoski 40 km
 • Mt 749 Uusikaarlepyy-Pietarsaari 17,5 km
 • Kt 67 Kauhajoki-Kurikka 17,5 km
 • Mt 673 Malax-Molpe 16 km
 • Mt 733 Raparanta-Karvala 15,5 km
 • Mt 6520 Möttönen-Keski-Suomen raja 14 km
 • Vt 19 Voltti-Keppo 13 km
 • Mt 7200 Hölsölä-Isokyrö 12 km
 • Mt 7120 Alajärvi-Levijoki 11 km
 • Kt 63 Känsäkangas-Korpi 11 km
 • Mt 717 Merikaarto-Vähäkyrö 11 km
 • Vt 18 Tervajoki-Tolkki 10 km

Maanteiden päällystystyömaat aiheuttavat jonkin verran häiriöitä liikenteelle, mutta vilkkaimmilla maanteillä päällystystyöt pyritään tekemään ruuhka-ajat huomioiden tai jopa yötyönä. Kyseessä on kuitenkin lyhytaikainen haitta ja tienkäyttäjiltä toivotaan malttia ja tarkkaavaisuutta liikenteessä. Päällystystyömailla on myös kävellen työkoneiden ympärillä liikkuvia työntekijöitä, joiden työturvallisuus on erityisesti syytä huomioida.

- Hyvät ihmiset kunnioittakaa niitä henkilöitä, jotka ovat tuolla tekemässä teille uutta tienpintaa, hölläämällä sitä kaasujalkaa, näyttäkää vaikka peukkua keskisormen sijasta, toteaa Timo Kulmala ELY-keskuksesta.

Yksiajorataisilla vilkasliikenteisillä päällystyskohteilla (mm. valta- ja kantatiet) on käytössä saattoauto. Saattoauton avulla työmaan ohittaminen on turvallisempaa ja selkeämpää. Saattoauto myös varmistaa nopeusrajoitusten noudattamisen työkoneiden ja työntekijöiden kohdalla. Saattoauto noutaa sulkuaidalta autojonot mukaansa ja vetää autojonot työmaan ohi. Työmaan lopussa saattoauto ajaa pois edestä ja päästää autot jatkamaan matkaa. Saattoauton valotaululla annetaan ohjeita autoilijoille. Työmaiden kohdalla on alennettuja nopeusrajoituksia, joita on noudatettava niin kauan kuin merkit ovat pystyssä.

Päällystystöiden aikataulut tarkentuvat vielä myöhemmin ja kohteisiin saattaa kesän aikana tulla myös muutoksia.

Ajantasaista tietoa tietöistä löytyy Traffic Management Finland Group Oy:n liikennetilanne - sivuilta https://liikennetilanne.tmfg.fi/ .

Tiemerkintätyöt jo käynnissä

Päällysteiden tiemerkintätyöt ovat jo käynnistyneet. Tiemerkintäurakoitsijana toimii Cleanosol Oy. Pohjalaismaakuntien maanteiden tiemerkinnät kunnostetaan kesän aikana noin 4500 km:n matkalta.

Tiemerkintätyöntekijät toivovat, että kuljettajilla olisi malttia hidastaa tiemerkintätyömaan kohdalla. Liian kova vauhti on vaara ja saattaa sotkea sekä auton että tuoreen maalin. Tiemerkintäautot ja -työmaat hidastavat liikennettä hetkellisesti, ja työstä pyritään kertomaan mahdollisimman selkeästi tiemerkintäautoissa olevilla kylteillä ja valotauluilla. Lisäksi tiemerkintäauto voi pudotella tielle sopivin välimatkoin valkoisia tai vaaleanpunaisia vaahtohattaroita. Vaahtohattarat varoittavat autoilijoita tuoreista maalimerkinnöistä sekä edessäpäin liikkuvasta tiemerkintäajoneuvosta. Tuoretta maalia voi roiskua auton renkaisiin esimerkiksi silloin, kun autoilija ohittaa keskiviivaa maalaavan tiemerkintäauton ja ylittää viivan. Suurin riski on silloin, jos viivaa pitkin ajetaan pitkä matka kovalla vauhdilla. Jos juuri maalattu viiva on pakko ylittää, suosituksena on tehdä ylitys mahdollisimman kohtisuoraan viivan yli. Mikäli autoon tulee maaliroiskeita, on maaliroiskeiden poistoon kotikonsti. Tavallinen rypsiöljy pehmentää muutamalla käsittelyllä tiemerkintämaaliroiskeet, jolloin ne on helpompi pestä pois.

Liite: Kartta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vuoden 2020 päällystysohjelmasta

Lisätietoja:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen päällystystöistä:

 • Timo Kulmala
  Projektipäällikkö
  Puh. 040 542 7676
  timo.kulmala@ely-keskus.fi

 

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)