Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Päällystystyöt alkaneet Lapissa (Lappi)

Päällystystyöt ovat jo käynnisteet Lapissa ja ne valmistuvat lokakuun loppuun mennessä. Tänä kesänä päällystystyöt keskittyvät pääosin Rovaniemen seudulle ja Länsi-Lappiin päätieverkolla. Huonokuntoisia päällysteitä uusitaan noin 165 kilometrin matkalta. Kevyen liikenteen väyliä päällystetään 21 kilometrin matkalla.

Valtatiellä 4 uudelleen päällystetään yhteysvälit Rovaniemeltä Muurolaan sekä Vikajärveltä Jouttikeroon. Uudelleen päällystyksiä tehdään valtatie 4:llä yhteensä 35 km:n matkalla. Valtatiellä 21 uudelleen päällystetään Ylitornion ja Pellon väliltä huonokuntoiset päällysteet 20 km:n matkalta.

Torniossa tehdään tierakenteenparantamista ja uudelleenpäällystämistä maantiellä 927 Ala-Vojakkalasta Arpelaan. Tienpäällystystöitä tehdään myös kantatiellä 79 välillä Sinettä Tapionkylä, maantiellä 926 välillä Mattinen Valajaskosken tienhaara sekä maantiellä 934 välillä Saarenkylä Tapionkylä.

Liikennehaittoja aiheutuu tänä kesänä eniten pisimmillä päällystettävillä tiejaksoilla:

  • Valtatie 4 Rovaniemi – Muurola, noin 21 km
  • Valtatie 4 Vikajärvi - Jouttikero, noin 14 km
  • Kantatie 78 Maakunnanraja-Ranua, noin 18 km
  • Kantatie 78 Nuupas – Sääskipalo, noin 18 km
  • Valtatie 21 Ylitornio - Pello, täsmäkorjauksia noin 20 km
  • Maantie 927 Ala-Vojakkala – Arpela, noin 15 km
  • Kantatie 79 Sinettä – Tapionkylä, noin 7 km
  • Maantie 926 Mattinen – Valajaskosken tienhaara 9 km
  • Maantie 934 Saarenkylä – Tapionkylä noin 15 km

Tiestöllä paikataan myös uria ja reikiä sekä tehdään tiemerkintöjä. Päällystämiseen, urapaikkauksiin ja tiemerkintöihin käytetään tänä vuonna yhteensä noin 18,3 M€.  Päällystetyllä maantieverkolla oleviin urien ja reikien korjauksiin käytetään rahoituksesta noin kaksi miljoonaa euroa. Rakenteenparantamistöitä tehdään tieverkolla noin 45 km:n matkalla, jolloin parannetaan tien rakenteen kantavuutta, leveyttä ja tasaisuutta.

Vuosittain ylläpidetään valta- ja kantateiden ajoratamerkintöjä noin 1900 kilometrin matkalla ja kaikki pienmerkinnät. Tiemerkintöihin käytettävä määräraha on tänä vuonna 1,5 M€.

Päällystys- ja tiemerkintäkohteissa noudatettava erityistä varovaisuutta

Päällystys- ja tiemerkintätyöt tehdään yleensä liikenteen seassa, joten autoilijoiden toivotaan noudattavan työmailla erityistä varovaisuutta ja huomioimaan kohteen nopeusrajoitukset. Päällystystyömaiden liikenneturvallisuutta parannetaan käyttämällä saattoautoa pisimmillä päällystyskohteilla. Tietyömaiden liikennevalojen ollessa punaisena, saattoauto ajaa autoletkan eteen ja valon vaihduttua vihreäksi saattoauto ajaa sallittua nopeutta tietyömaan ohi autoletka perässään. Työkohteen ohittamisen jälkeen saattoauto ajaa tien sivuun ja päästää autoletkassa olevat jatkamaan matkaansa.

Tiemerkintäkone on ohitettava riittävän etäältä ja erityistä varovaisuutta noudattaen. Tiellä olevat itsestään haihtuvat vaahtohattarat tai tielle asetetut muovikeilat varoittavat autoilijaa tuoreesta tiemerkinnästä. Vastamaalatulle viivalle ei saa ajaa, sillä tuore maali tarttuu helposti auton kylkiin ja on vaikeasti poistettavissa. Autoilijan tulee muistaa noudattaa myös tiemerkintäajoneuvojen valo-opasteita.

Tietoa päällystys- ja muista tietöistä saa Liikennetilannepalvelusta https://liikennetilanne.tmfg.fi/ sekä Tienkäyttäjän linjalta numerosta 0200 2100.

Tiemerkintöjen turvallisuusvideot (PANK ry):

Teitä varten https://www.youtube.com/watch?v=maAURyc3alg (PANK ry)

Turvallisuutta Teille https://www.youtube.com/watch?v=36WjR-_F034 (PANK ry)

Asfaltin turvallisuusvideo (INFRA ry)

https://www.youtube.com/watch?v=FuDRKdGbiqA (INFRA ry)

LIITE

Päällystyskohteet vuonnaa 2020, kartta (pdf)


LISÄTIETOJA: projektipäällikkö Jesse Kananen, puh. 0295 037 020 ja ylläpitovastaava Ari Kärkkäinen, puh. 0295 037 237

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)