Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Päällystettävien kilometrien määrä puolittuu viime vuodesta, Asfalttikallio Oy voitti urakan (Pohjalaismaakunnat)

Vuoden 2018 maanteiden päällystysohjelman pituus tippui voimakkaasti edellisvuosista pohjalaismaakunnissa yli 400 kilometristä 280 kilometriin. Vuoden 2019 päällystysrahoituksen alhainen taso vielä puolittaa viime vuoden päällystysohjelman alle 140 kilometriin. Päällysteiden uusimiset keskittyvät lähes kokonaan vain pääteille. Myös kevyenliikenteen väylien päällysteiden uusimiset loppuvat kokonaan. Parlamentaarisen työryhmän yksimielinen päätösehdotus perusväylänpidon rahoituksen nostosta toivotaan toteutuvan mahdollisimman pian. Huonokuntoinen maantieinfra kuormittaa ympäristöä, haittaa tienkäyttäjiä sekä hidastaa elinkeinoelämän kuljetuksia ja se myös nostaa kuljetusten kustannuksia.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen vuoden 2018 päällystystyöt valmistuivat viime vuoden lokakuussa. Samalla päättyi ns. korjausvelkaohjelman rahoitus. Vielä vuosina 2016 ja 2017 päällystettiin yli 400 km vuosittain mutta viime vuonna päällystysohjelma jäi vain 280 kilometriin. Rahaa päällysteiden uusimisiin käytettiin viime vuonna noin 12 M€. Väyläviraston myöntämän vuoden 2019 määrärahan mukaisesti tulevana kesänä päällysteiden uusimisiin pohjalaismaakunnissa on käytössä enää vain noin 6 M€. Tällä saadaan uusittua päällysteitä alle 140 km. 

Jotta pohjalaismaakuntien maanteiden päällysteet pysyisivät edes nykyisellä huonohkolla tasolla, tulisi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella päällystää vuosittain noin 480 km. Tällä hetkellä huonokuntoisia maanteiden päällysteitä on pohjalaismaakunnissa noin 900 km, määrä kasvaa vuosittain. Varsinkin muiden kuin vilkkaiden pääteiden kunto heikkenee voimakkaasti.

Päällysteiden uusimisen lisäksi rahaa käytetään tiemerkintöjen uusimiseen (2 M€/vuosi) sekä päällysteiden paikkaamiseen (2 M€/vuosi).

Koko Suomessa samaa niukkuutta

Koko maassa maanteiden ylläpidon rahoitus tippuu tänä vuonna edellisvuoden 140 M eurosta noin 100 M euroon, sisältäen myös tiemerkinnät. Koko maan päällystysohjelman pituus tipahtaa viime vuoden noin 2400 km:stä 1500-1700 km:iin (urakoiden kilpailutus on vielä kesken). Vertailun vuoksi vuonna 2017 Suomessa maanteiden päällysteitä uusittiin 3200 km. Optimaalisen päällystysohjelman pituus tulisi olla Väyläviraston mukaan vuosittain 3500 km. Tällöin maanteiden päällysteisiin ei syntyisi uutta korjausvelkaa.  

Korjausvelkaohjelma loppui vuonna 2018, joten päällysteiden rahoituksen pudotus on vuonna 2019 erittäin merkittävä. Korjausvelkarahoitusta saatiin pohjalaismaakuntiin vuosina 2016 - 2018 yhteensä 27 M€, josta päällysteiden uusimisiin ja kevyisiin rakenteenparantamisiin käytettiin 12 M€ (260 km uutta päällystettä), investointihankkeisiin 10 M€ (esim. kt 63 Evijärvi-Ina, kt 68 Edsevön risteys, mt 661 Isojoki - Päntäne) sekä sorateiden ja kuivatuksen parantamisiin 5 M€.

Erittäin huolestuttavan päällysteiden uusimisen tilanteen toivotaan korjautuvan eduskunnan parlamentaarisen työryhmän päätöksen myötä, jossa kyseinen työryhmä esitti yksimielisesti vähintään 300 miljoonan euron vuosittaista lisärahoitusta perusväylänpitoon (sis. maanteiden lisäksi myös rata- ja vesiväylät). Kun korjausvelkaohjelma loppui vuoteen 2018, olisi erittäin tärkeää, että uusi aloittava eduskunta päättäisi parlamentaarisen työryhmän esityksen käyttöönotosta mahdollisimman pian. Tällöin voitaisiin oikaista sitä huonokuntoisten väylien korjausvelan kasvua, joka alkoi jo uudestaan vuonna 2018. Parlamentaarisen työryhmän päätöksen merkittävyyttä korostaa vielä sen yksimielisyys, eli että kaikki puolueet olivat esityksen takana. Lisäksi työryhmän ehdottama rahoituksen pitkäjänteisyyden turvaaminen nähdään erittäin myönteisenä.

Päällysteurakka ratkaistu

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kesän 2019 päällysteurakassa halvimman tarjouksen antoi Asfalttikallio Oy, jonka kanssa ELY-keskus aloittaa sopimusneuvottelut.

Päällysteurakan lisäksi NCC Industry Oy ja YIT Suomi Oy jatkavat päällysteiden paikkausurakoita sekä Cleanosol Oy jatkaa tiemerkintöjen urakointia.

Päällystystöiden aikataulut tarkentuvat vielä myöhemmin ja kohteisiin saattaa kesän aikana tulla myös muutoksia.

Ajantasaista tietoa tietöistä löytyy
 Traffic Management Finland Group Oy:n liikennetilanne - sivuilta https://liikennetilanne.tmfg.fi/.

Lisätietoja
Etelä-Pohjanmaan ELY - keskuksen päällystystöistä:

Timo Kulmala
Insinööri
Puh. 040 542 7676
timo.kulmala@ely-keskus.fi

Etelä-Pohjanmaan ELY - keskuksen päällysteiden ohjelmoinnista ja rahoituksesta:

Jarmo Eskola
Toiminnanohjauspäällikkö
Puh. 040 539 7534 / tavoitettavissa parhaiten sähköpostitse viikolla 10
jarmo.eskola@ely-keskus.fi

Lisätietoja valtakunnallisesta päällysteiden rahoituksesta:

Väylävirasto
Vesa Männistö
Puh. 0400 437 931
vesa.mannisto@vayla.fi

Liite: Kartta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vuoden 2019 päällystysohjelmasta.


Alueellista tietoa