Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Paahdeympäristökin tarvitsee hoitoa ja suojelua (Pohjois-Savo)

 

Paahdeympäristöillä tarkoitetaan harjumetsien sisällä olevia jyrkkiä ja puolipaljaita hiekkaisia elinympäristölaikkuja. Näitä aiemmin yleisiä kohteita uhkaa umpeenkasvu rehevöitymisen seurauksena sekä metsäpalojen ja metsälaidunnuksen puuttuessa. Uhanalaisia lajeja on tässä elinympäristössä kymmenittäin erityisesti selkärangattomissa, mutta myös kasveissa. Kasvilajistossa on ollut nähtävissä mm. kangasajuruohon taantuminen Rautavaaralla jopa vain kymmenen vuoden aikaikkunassa. Nyt on todellakin kiire tehdä hoitotoimia.  

Paahdeympäristöjen hoitotoimia on käynnistetty ja suunnitteilla tehdä Siilinjärvi–Maaninka-harjujaksolla, Rautavaaran Vellikankaan seudulla, Vieremän Hällämönharjulla sekä Suonenjoen Lintharjulla. Hoitoon valikoituneita paahdeympäristöjä on yhteensä useita kymmeniä. Kooltaan ne ovat varsin pieniä, mutta niin ovat niissä elävät lajitkin. Kohteilla tehtävät hoitotoimet ovat pääosin varjostavan puuston poistoa ja maanpinnan hiekkakerroksen paljastamista, minkä lisäksi tehdään mm. kasvilajien siirtoistutuksia.  

Kuvassa paahdeympäristön erittäin uhanalainen nunnakirjokoisa.  

Lue lisää Helmi-elinympäristöohjelmasta (ymparisto.fi), jossa vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta.