Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Översvämningsläget i Lappland behålls lugnt under de närmaste dagarna – risken för stora översvämningar i juni har inte avlägsnats (Lappland)

NTM-centralen i Lappland och Översvämningscentret informerar

Översvämningsläget i Lapplands älvar behålls lugnt under de närmaste dagarna eftersom snön smälter långsamt på grund av att vädret är svalare än normalt. Risken för stora översvämningar i juni kvarstår eftersom temperaturen kan öka klart snabbare än vad man förutspått nu när det svala vädret avlägsnar sig, och då kan den fortlöpande snösmältningen öka på flödena snabbt. Om det i samband med att vädret blir varmare regnar kraftigt blir läget allvarligt. Prognoserna preciseras under närmaste veckor.

Flödestopparna i de stora älvarna i Lappland förutses fortfarande infalla i början av juni. Som undantag är Simo älv där det största flödet förutses infalla efter mitten av maj. Flödestoppar kan infalla även på andra håll i Lappland redan i slutet av maj om vädret blir varmare klart snabbare än vad man förutspått.

Rekordstora översvämningar är möjliga i nästan alla Lapplands vattendrag. Områdena med största risker för skador är vattendragsområdena Kittilä och Rovaniemi samt vattendragsområdet Pello i Torne älv-Muonio älv. På dessa områden uppskattas översvämningen överstiga skadegränsen.

Enligt de nyaste vattendragsprognoserna smälter snön under en längre tidsperiod än normalt vilket minskar aningen på risken för en stor översvämning. I Södra Lappland har snötäcket blivit tunnare i början av maj men på övriga håll i Lappland är snöns vattenvärde fortfarande ovanligt stor.

Älvområdena i nedre och mellersta delarna av Simo älv och Kemi älv i Lappland är på flera ställen redan isfria. Även de långa delarna av flödesplatserna i Torne älv och Ivalo älv är redan isfria. Isproppsrisken bedöms som liten eftersom den långsamt framskridande våren och flödet som småningom blir kraftigare försvagar isen märkvärt.

Följande översvämningsinformation tilldelas under vecka 21 och därtill informeras läget på bland annat Twitter. Översvämningsläget och prognoserna kan man läsa på den riksomfattande webbplatsen www.ymparisto.fi/tulvatilanne (på finska). Prognoserna uppdateras med några timmars mellanrum.

Mera information:

Ledande vattenhushållningsexpert Timo Alaraudanjoki, Lapland NTM-centalen, tel. 0295 037 282, förnamn.efternamn@ely-keskus.fi

Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral, tel. 0295 251 731 (Översvämningscentret), förnamn.efternamn @ymparisto.fi

Anvisningar för självständig beredskap

Dela dina översvämningsobservationer i Väderapplikationen

NTM-centralens och Översvämningscentrets gemensamma meddelanden

Uppföljning av översvämningsläget

Twitter

Bild: Pello 1968, Esko Ylitalo