Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Oulun Sanginjoelle laaja luonnonsuojelualue (Pohjois-Pohjanmaa)

Oulun kaupunki haki 5.3.2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta noin 1127 hehtaarin suuruisen yhtenäisen luonnonsuojelualueen perustamista Oulun kaupunginvaltuuston 29.1.2018 päätöksen mukaisesti.

Hakemuksen kohteena olevalla alueella oli entuudestaan vuonna 1987 perustetut Isokankaan luonnonsuojelualue (pinta-ala noin 331 ha) ja Asmonkorven luonnonsuojelualue (pinta-ala noin 3 ha). Isokankaan luonnonsuojelualueella on suurimmalla osalla aluetta olleet metsänhakkuut mahdollisia lukuun ottamatta avohakkuita. Teknisesti kaupungin hakema luonnonsuojelualue toteutettiin ELY-keskuksen päätöksellä laajentamalla Isokankaan luonnonsuojelualue 1124 hehtaarin suuruiseksi ja muuttamalla sen rauhoitusmääräykset. Isokankaan luonnonsuojelualue ja Asmonkorven luonnonsuojelualue muodostavat yhdessä yhteensä kaupungin hakemuksessa mainitun noin 1127 hehtaarin suuruisen luonnonsuojelualueen. Kaupungin omistamiin suojelualueisiin rajoittuu lisäksi Luonnonperintösäätiön omistama Kuovisuon suojelualue. Nämä kolme suojelualuetta muodostavat yhteensä noin 1168 hehtaarin suuruisen suojelualuekokonaisuuden.

Rauhoitusmääräysten mukaan alueen metsätalouskäyttö on luonnonsuojelualueilla kokonaan kielletty, mutta metsästys voi alueella jatkua metsästyslain mukaisesti maanomistajan eli Oulun kaupungin päättämällä tavalla. Oulun kaupunki on käynnistänyt alueelle hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisen, jossa suunnitellaan alueen käyttöä ja hoitoa.

Luonnonsuojelulain mukaan muut kuin valtion omistamat luonnonsuojelualueet ovat yksityisiä luonnonsuojelualueita. Isokankaan luonnonsuojelualue on maapinta-alaltaan Suomen yksityisistä luonnonsuojelualueista kahdeksanneksi suurin ja kuntien omistamista luonnonsuojelualueista maapinta-alaltaan suurin; vajaa viisikymmentä hehtaaria suurempi kuin Rauman kaupungin omistama Raumanmeren luonto- ja retkeilyalue. Isokankaan suojelualueen kokoa kuvaa hyvin etäisyys läntisimmästä nurkasta itäisimpään, joka on noin kahdeksan kilometriä. Suomessa on tällä hetkellä noin 11900 yksityistä luonnonsuojelualuetta, joista Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsee 1200 kpl. Valtaosa yksityisistä luonnonsuojelualueista on yksityisten metsänomistajien omistamia.

Isokankaan luonnonsuojelualueen suurin arvo on sen laaja koko ja yhtenäisyys. Sillä on merkitystä Pohjois-Pohjanmaan länsiosien metsien suojelutilanteen parantamisessa. Eri inventoinneissa alueelta on todettu useita uhanalaisia ja silmällä pidettäviä lajeja, joiden elinympäristöjä suojelualue turvaa.

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Eero Melantie, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 0295 038 377

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)