Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Osaamistarvekartoituksen työpajoissa esiteltiin ja analysointiin työvoiman kehitystä alueellamme (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI on toteuttanut syksyn 2020 aikana Pohjanmaan ELY-keskuksen tilauksesta selvityksen, jolla kartoitetaan Pohjanmaan ELY-keskusalueen (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) yritysten työvoiman tarpeita. Selvityksellä muodostetaan kuva yritysten osaavan työvoiman tarpeesta lyhyellä aikavälillä sekä muista aihepiiriin liittyvistä tärkeistä asioista.

Osaamistarvekartoituksen työ jatkui yhteisillä työpajoilla. Työpajoissa esiteltiin ja analysointiin työvoiman kehitystä alueellamme. Molemmissa maakunnissa on havaittavissa huomattavaa muuttotappiota. 2010-luvun työikäisen väestön supistumista selittää etenkin muuttotappiot maan sisällä, mutta myös ikärakenne supisti molemmissa maakunnissa työikäistä väestöä. Vieraskielisten muuttoliike kasvattaa merkittävästi etenkin Pohjanmaata, mutta kansainvälisen muuttoliikkeen rakenne on työllisyyden hoidon kannalta haastava, ja merkittävä osa alueelle muuttaneista muuttaa maan sisällä. Supistuvasta työikäisestä väestöstä huolimatta työllinen työvoima kehittyi ennen vuotta suhteellisen vahvasti; tätä selitti etenkin molempien maakuntien työllisyysasteen vahvistuminen. Vuosi 2020 on vaikuttanut merkittävästi työllisyystilaan molemmissa maakunnissa. Etenkin Pohjanmaalla vaikutus on voimakas, ja oletettavasti täyteen toipumiseen menee aikaa.

Kyselyn, tilastojen, työpajojen ja haastatteluiden myötä muodostetaan kokonaisvaltainen kuva alueen tilanteesta ja se esitellään kokonaisuudessaan ensi vuoden puolella. Tuloksia tullaan hyödyntämään niin aluekehittämisessä kuin koulutuspalveluissa, hankinnoissa kuin hankerahoituksen suuntaamisessa.

Tutustu lisää seuraavasta linkistä, (huom! ei saavutettavuushuomioitu):
​​​​​​​Pohjanmaan ELY-keskusalueen maakuntien työvoiman kehitys ja ennakointi
vuoteen 2030

Lisätietoja:


Pohjanmaan ELY-keskus, Osaamis- ja kansainvälistymispäällikkö Francesca Cucinotta, puh. 0295 028 646
Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI, asiantuntija Rasmus Aro, puh. 040 187 1027