Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Osaamista, kielitaitoa ja kulttuurien tuntemusta – kansainväliset opiskelijat ovat Suomelle suuri mahdollisuus (Kaakkois-Suomi)
 

LUT-yliopistosta ja Saimaan ammattikorkeakoulusta valmistuu vuosittain noin 270 ulkomaalaista eri alan osaajaa. Valmistumisensa jälkeen muista maista kotoisin olevat jäisivät mielellään Suomeen työskentelemään.

Suomalaisyritykset eivät aktiivisesti tartu tarjolla oleviin kansainvälisin osaajiin. Asia selviää LUT-yliopistossa opiskelevan Patricia Virsingerin tekemästä tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin ulkomaalaisten työllistymiskokemuksia Suomessa. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen rahoittamaan tutkimukseen vastasi 168 LUT-yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun kansainvälistä opiskelijaa ja alumnia.

- Opintojen alussa vastaajista 73 prosenttia suunnittelee uraa Suomessa. Enemmistö tutkimukseen vastanneista olisi valmis jopa muuttamaan mielenkiintoisen työn takia mille tahansa paikkakunnalle Suomessa, Virsinger tiivistää.

Työn saaminen opintojen aikana ja jälkeen koetaan kuitenkin haastavaksi. Vastaajien mukaan heille ei ole tarjolla mielenkiintoisia työtehtäviä.

Tutkimukseen osallistuneet pitävät työllistymisen esteinä muun muassa heikkoa kielitaitoa sekä ammatillisten verkostojen puuttumista Suomessa. Lisäksi suomalaisyritysten koetaan suhtautuvan jonkin verran vieroksuen ulkomaalaisiin työnhakijoihin. Myös suomalaista työnhakuprosessia pidetään hankalana.

- Ulkomaalaiset opiskelijat kaipaavat ylipäätään enemmän apua työmahdollisuuksien löytämisessä ja työelämään valmistautumisessa. Myös suomen kielen kursseja tarvittaisiin enemmän, Virsinger kertoo.

Valtava työvoimapotentiaali hyödyntämättä

LUT-yliopiston urapalveluista vastaavan Elina Hannikainen-Himasen mukaan kansainvälisen osaamisen jääminen suomalaisen liike-elämän hyväksi vaatii myös vahvaa yritysten panosta: omien toimintatapojen arviointia, vastaanottokykyä ja avointa asennetta ulkomaalaisia opiskelijoita kohtaan.

- Tarjolla on valtava potentiaali opintovuosiensa aikana suomalaiseen yhteiskuntaan ja vuodenaikoihin integroitunutta osaavaa ja motivoitunutta kansainvälistä työvoimaa. Se kannattaa hyödyntää, Hannikainen-Himanen sanoo.

Yritykset, julkishallinnolliset organisaatiot ja järjestösektori voivat kaikki edesauttaa ulkomaalaisten opiskelijoiden työllistymistä tarjoamalla esimerkiksi työharjoittelu- ja kesätyöpaikkoja sekä työelämän opintoprojekteja.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus hyödyntää Patricia Virsingerin tutkimuksen tuloksia muun muassa yrityspalveluita edistävän verkostotoiminnan sekä tulevien alueellisten hankkeiden suunnittelussa.

- Tarkoitus on löytää kehittämiskohteita kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisprosessin ja toimintamallien tehostamiseen, Team Finland koordinaattori Juha Linden kertoo


Lisätietoja:

- Juha Linden, Kaakkois-Suomen ELY-keskus; Team Finland koordinaattori
p. 0295 029 069
juha.linden@ely-keskus.fi

- Elina Hannikainen-Himanen, LUT-yliopiston urapalvelut
p. +358 40573 3790

 


Alueellista tietoa