Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Organisaatiomuutoksia Pirkanmaan ELY-keskuksessa (Pirkanmaan ELY-keskus)

ELY-keskuksissa tehtäviä keskitetään, tehtäviin erikoistutaan ja organisoitumista muutetaan vastaamaan uusia tavoitteita ja asiakkaiden tarpeita.

Muutoksia Pirkanmaan ELY-keskuksen henkilöstössä ja tehtävissä:

Elinkeinot, työllisyys ja osaaminen -vastuualue

Pirkanmaan ELY-keskuksen elinkeinovastuualueen johtajana jatkaa 1.5.2016 lähtien Leena Vestala. Hän on toiminut elinkeinovastuualueen johtajana ja ylijohtajana vuodesta 2011.

Työllisyysasian päällikkö Matti Peltola on jäänyt eläkkeelle vaiheikkaan ja tuloksellisen virkauran jälkeen. Hänen vastuulleen kuuluneet operatiiviset tehtävät ovat siirtyneet Petri Lehtimäelle.

Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

1.1.2016 alkaen toiminta on koottu kolmeen yksikköön:

Liikennejärjestelmä Tienpidon suunnittelu Keskitetyt asiakaspalvelut
Yksikön päällikkö
Harri Vitikka
Yksikön päällikkö
Heikki Ikonen
Yksikön päällikkö
Sirkka Lahtinen

Pirkanmaan hoitourakoiden kilpailuttamisesta vastaava projektipäällikkö, sähkövastaava ja aluevastaavat ovat 1.1.2016 siirtyneet Varsinais-Suomen ELY-keskuksen johtamalle uudelle, kolmesta ELY-keskuksesta muodostetulle läntiselle hankinta-alueelle. Pirkanmaa taas on saanut vuoden alusta vastuulleen lisää liikenteen lupatehtäviä siten, että uudet ja jo aiemmin keskitetyt luvat kattavat nyt valtaosan maamme tienpitoon liittyvistä luvista.

Liikenteen vastuualuejohtajana Pirkanmaalla jatkaa Juha Sammallahti.

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

1.1.2016 alkaen toiminta on koottu neljään yksikköön:

Ympäristönsuojelu Yhdyskunnat ja
luonto
Vesi Keskitetyt
ympäristöpalvelut
Yksikön päällikkö
Annukka Lagerstam
Yksikön päällikkö
Mari Rajala
Yksikön päällikkö
Heidi Heino
Yksikön päällikkö
Ari Nygrén

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtajana jatkaa Olli Madekivi.


Alueellista tietoa