Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Oppaita avuksi maaseuturahaston hankkeiden hallinnointiin (Lappi)

Lapin ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien rahoittamien yleishyödyllisten kehittämis- ja investointihankkeiden toteuttajille on laadittu oppaita avuksi hankkeen hallinnointiin. Oppaisiin on kerätty hankkeen maksatukseen liittyviä asioita, jotka hanketoteuttajien tulisi tietää hanketta toteuttaessaan ja maksatusta hakiessaan.  

Todellisiin kustannuksiin perustuvassa mallissa hankkeen kaikki kustannukset raportoidaan ja tarkastetaan maksatuksessa. Tällöin kaikista kustannuksista esitetään maksuhakemuksen yhteydessä kuitti tai tosite. Tämä kustannusmalli on käytössä niin kehittämishankkeissa kuin investointihankkeissa ja molemmille hanketyypeille on laadittu omat oppaansa.

Flat rate -kustannusmallissa hankkeen välilliset kustannukset (ns. yleiskustannukset) hyväksytään prosenttimääräisinä kustannuksina hankkeen tukikelpoisista palkkakustannuksista. Flat rate -prosentti voi olla joko 15 tai 24 prosenttia riippuen siitä, hyväksytäänkö hankehenkilöstön matkakulut todellisten kustannusten mukaisesti vai sisältyvätkö ne välillisiin kustannuksiin. Flat rate -kustannusmalli on käytössä kehittämishankkeissa.

Ensisijaisesti hankkeen toteuttamista ja hallinnointia ohjaa maaseuturahastoa koskeva lainsäädäntö, maaseutuviraston määräykset ja tukipäätös. Tukipäätökseen, sen ehtoihin ja asetettuihin erityisehtoihin tulee aina tutustua huolella! Lisäksi tulee ottaa huomioon, että mikäli lainsäädäntö muuttuu oppaiden julkaisemisen jälkeen, voi syntyä ristiriitoja lainsäädännön ja oppaiden välillä. Ristiriitatilanteessa menetellään aina lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tarvittaessa ota yhteyttä ELY-keskukseen.

Tutustu hanketoimijan maksatusoppaisiin:

Lisätietoja maksatustarkastajilta:

  • Anne Moilanen, puh. 0295 037 204
  • Johanna Kaasinen, puh.  0295 037 162
  • Marja-Liisa Tikkanen, puh. 0295 037 201
  • sähköposti: hankemaksut.lappi(at)ely-keskus.fi

Alueellista tietoa