Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Onko Kaustisella ja Vetelissä turvallista liikkua liikenteessä-vastaa kyselyyn ja kerro näkemyksesi (Keski-Pohjanmaa)

Kaustisella ja Vetelissä edistetään liikkumisen turvallisuutta laatimalla liikenneturvallisuussuunnitelmat molempiin kuntiin. Suunnitelmatyöhön voi osallistua vastaamalla kaikille avoimeen liikenneturvallisuuskyselyyn 31.5.2020 asti. Kyselyssä kartoitetaan kuntalaisten mielipiteitä sekä kokemuksia liikkumisesta ja liikenneturvallisuudesta.

Kaustisella ja Vetelissä on käynnistetty liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyö, josta vastaavat yhteistyössä kunnat ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Valmistuttuaan suunnitelma ohjaa kunnissa tehtävää liikenneturvallisuustyötä tulevina vuosina ja koskettaa siten kaikkia kuntalaisia.

Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on edistää turvallisempaa ja vastuullisempaa liikkumista molemmissa kunnissa. Kaustisella ei ole viiden vuoden sisällä (2015-2019) sattunut kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Vuosittain on kuitenkin tapahtunut keskimäärin 6 loukkaantumiseen johtanutta liikenneonnettomuutta. Vetelissä onnettomuustilanne on loukkaantumisten osalta vastaava – kunnan alueella on kuitenkin sattunut viiden vuoden aikajaksolla kaksi kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Tarkoituksena on löytää erilaisia keinoja, joiden avulla liikenneonnettomuuksien määrää saadaan vähennettyä. Lisäksi on tärkeää parantaa myös koettua liikenneturvallisuutta, joka vaikuttaa keskeisesti ihmisten elämänlaatuun.

Liikenneturvallisuus koskettaa kaikkia ikä- ja liikkujaryhmiä. Liikenneturvallisuustyön tueksi kaupungille ja sidosryhmille laaditaan laaja-alainen ja monipuolinen toimintasuunnitelma, johon kerätään liikennekasvatuksen ja viestinnän konkreettisia keinoja sekä suunnitellaan tulevien vuosien toimintaa. Lisäksi työssä tarkastellaan liikenneympäristöä. Siihen kohdistuvia parantamistarpeita ja -toimia kootaan tulevien vuosien toimenpideohjelmaan.

Kysely on auki 31.5 asti

Liikkujien mielipiteet ja kokemukset liikenteen turvallisuudesta ovat tärkeä osa suunnitelmatyötä. Liikenneturvallisuuskyselyllä selvitetään Kaustisella ja Vetelissä asuvien ja liikkuvien näkemyksiä liikenneturvallisuuden tilasta ja kerätään ajankohtaista tietoa paikoista, joissa liikkuminen koetaan turvattomaksi. Kyselyyn voi vastata 31.5.2020 asti osoitteessa https://app.maption-naire.com/fi/8629/. Linkki kyselyyn löytyy myös kuntien internet-sivuilta osoitteesta www.kaustinen.fi sekä www.veteli.fi. Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan palkintona kolme pyöräilykypärää.

Lisätietoja:

• Kaustisen kunta, Ilkka Närhi, puh. 040 769 8668
• Vetelin kunta, Tero Uusitalo, puh. 050 5790 180
• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Anne Peltoniemi, puh. 0295 027 744
• Ramboll Finland Oy, Lauri Vesanen, lauri.vesanen@ramboll.fi
• Ramboll Finland Oy, Miikael Hyyrynen, miikael.hyyrynen@ramboll.fi

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)