Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Oman toiminnan merkitys työmatkatapaturmissa tiedostetaan (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmä haastoi loppuvuodesta 2018 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueen työikäiset pohtimaan omia liikkumisvalintojaan ja omaa käyttäytymistään liikenteessä. Samalla kartoitettiin työmatkatapaturmien yleisyyttä. Haastekyselyyn vastasi 633 henkilöä ja vastauksia saatiin jokaisesta alueen kunnasta.

Työmatkojen tapaturmat koskettavat tuhansia kaakkoissuomalaisia

Peräti 15 % kyselyyn vastanneista kertoi joutuneensa työmatkalla liikennetapaturmaan. Osuus on suuri, sillä mikäli sen suhteuttaisi ja yleistäsi kaikkiin Kaakkois-Suomen töissä käyviin työikäisiin (n. 115 000 hlöä), tarkoittaisi se jopa n. 17 000 jossain vaiheessa työuraa työmatkatapaturmaan joutuvaa ihmistä. Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastojen mukaan Kaakkois-Suomen alueella tapahtuu hieman alle tuhat työmatkatapaturmaa vuosittain (875 kpl vuonna 2017).

Työmatkallaan liikennetapaturmaan joutuneista vastaajista 43 % kertoi olleensa liikenteessä henkilö- tai pakettiautolla, 40 % pyörällä ja 14 % kävellen. Tulos poikkeaa jonkin verran Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastoista (2017), joiden mukaan Kaakkois-Suomessa tapahtuneista työmatkatapaturmista peräti 62 % tapahtuu jalankulkijoille, 22 % pyöräilijöille ja 15 % henkilöautolla liikkuville. Tapaturmista selvästi suurin osa (79 %) on liukastumisia, kaatumisia ja kompastumisia.

Omalla toiminnalla on merkitystä

Jopa 42 % tapaturmaan joutuneista vastaajista oli sitä mieltä, että he olisivat omalla toiminnallaan voineet vaikuttaa tapaturman syntyyn tai seurauksiin. Näin kokivat etenkin pyörällä ja autolla tapaturmaan joutuneet. Positiivista on, että oman toiminnan merkitys tiedostetaan, sillä tutkitustikin inhimilliset virheet ja etenkin välinpitämätön toiminta tai tietoinen riskinotto on monen tapaturman taustalla.

Miten vastaajat haastoivat itsensä?

Vastaajista suurin osa (61 %) haastoi itsensä henkilöautolla liikkuvana, 24 % pyöräilijänä ja 14 % kävelijänä. Yleisimmin valituissa haasteissa korostunevat ne asiat, joissa ihmisillä on eniten tekemistä liikenteessä liikkuessaan. Yhteenveto keskeisistä haasteista on esitetty seuraavassa kuvassa.

Haastekampanjaan osallistuneiden kesken arvottiin 10 kappaletta "Turvallisesti työmatkaliikenteessä" selviytymispaketteja, jotka on toimitettu voittajille. Kyselyn tuloksiin voi tutustua tarkemmin täältä.

Lisätietoja:

Sonja Lehtonen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 0295 029 385
Juha Heltimo, Strafica Oy, 050 369 4604


Alueellista tietoa