Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Öljylämmityksen vaihtajille tarjottavaa avustusta hakenut vuodessa 15 500 pientalon omistajaa – avustukseen voidaan käyttää jatkossa myös EU:n elvytysrahaa

Valtioneuvosto antoi tänään 26.8.2021 asetuksen öljylämmityksestä luopumisen avustuksista pientaloissa. Avustus täyttää jatkossa EU:n elpymisvälineen kriteerit, ja siihen voidaan hakea lisärahaa EU:lta vuoden 2022 talousarviolla. Asetuksen myötä jaettavaksi vapautuvat nyt myös vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa avustukseen osoitetut 9,4 miljoonaa euroa.

Avustus on saavuttanut suuren suosion. Sitä on hakenut vuodessa jo 15 475 öljylämmitteisen pientalon omistajaa. Myönteisen päätöksen on saanut 7 680 hakijaa ja kielteisen 525. Avustuspäätöksiin on nyt sidottu yhteensä 28 miljoonaa euroa. Hakemusten käsittelyaika on tällä hetkellä yli puoli vuotta, mutta käsittelyn odotetaan nopeutuvan, kun hakemusjonoa päästään purkamaan nyt jaettavaksi vapautuneiden määrärahojen turvin.

Avustuksen ehdot säilyvät ennallaan

Avustusta voidaan myöntää pientalon omistavalle yksityishenkilölle tai kuolinpesälle, kun ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan pientalon öljylämmitys korvataan fossiilittomaan energiaan perustuvalla lämmitysjärjestelmällä, ja kun muutostöiden kustannukset ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen.

Avustuksen määrä on 4 000 euroa siirryttäessä öljylämmityksestä kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun ja 2 500 euroa siirryttäessä muihin lämmitysjärjestelmiin. Avustusta ei myönnetä fossiilisia polttoaineita käyttäviin rakennuskohtaisiin lämmitysjärjestelmiin.

Avustuksen myöntää koko maassa Pirkanmaan ELY-keskus.

Lue lisää