Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Ohjekortti neuvoo, miten viranomaiset voivat paremmin tunnistaa työperäisen hyväksikäytön tai ihmiskaupan

Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskus on julkaissut ohjekortin, jonka avulla viranomaiset voivat tunnistaa työperäisen hyväksikäytön tai ihmiskaupan. Kortti myös ohjeistaa, miten voi toimia, jos herää epäilys hyväksikäytöstä tai ihmiskaupasta.

Työperäistä hyväksikäyttöä esiintyy muita aloja enemmän matalapalkka-aloilla ja aloilla, joilla on yleistä käyttää vuokratyövoimaa, lähetettyjä työntekijöitä ja alihankintaa. Näillä aloilla toimii paljon maahanmuuttaneita työntekijöitä, jotka ovat usein haavoittuvassa asemassa. Asiakas voi olla haluton kertomaan hyväksikäytöstä, koska pelkää esimerkiksi oleskeluluvan menettämistä. 

Ohjekortti opastaa, että hyväksikäytön voi tunnistaa paremmin. Ohjekortti sisältää kysymyksiä asiakkaan elämäntilanteesta ja työsuhteesta, joilla tilannetta on mahdollista kartoittaa. Asiakkaalle ja asiakastilanteessa mahdollisesti mukana olevalle tulkille on hyvä kertoa, että sekä tulkilla että viranomaisella on vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus.

Ohjekortti on tuotettu työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksen, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin (HEUNI) ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän yhteistyönä IKUT-hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja rahoituksen on myöntänyt Hämeen Ely-keskus.

Lue lisää