Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Ohjaamot nappaavat nuoren (Etelä-Savon ELY-keskus)

Suurin muutos nuorisotakuussa vuoden 2013 jälkeen on Suomeen perustettavat Ohjaamot. Ne tarjoavat kaikille alle 30-vuotiaille kynnyksetöntä tai matalan kynnyksen palvelua, joka perustuu eri hallinnonalojen ja viranomaisten yhteistyöverkostoon ja sopimukseen. Nuori saa Ohjaamossa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa sekä tukea elämäntilanteeseensa. Ohjaamo on paikka, jossa nuori voi saada tukea elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisiin taitoihin, kouluttautumiseen ja työllistymiseen. Ohjaamoissa ovat mukana esim. kuntien koulu-, sosiaali-, nuoriso- ja terveystoimi, TE-toimisto, KELA, oppilaitoksia ja kolmannen sektorin kumppaneita.

Parhaimmillaan Ohjaamo toimii niin, että nuoret itse pääsevät suunnittelemaan sen toimintaa, tekemään asioita, arvioimaan ja kehittämään sitä. Nuoret voivat esimerkiksi järjestää vertaistukea tai ryhmätoimintaa omista lähtökohdistaan.

Jo sadan kunnan alueella Ohjaamo-toimintaa

Suomessa on käynnistynyt TEMin ja valtakunnallisen ESR-haun avulla 14 Ohjaamon kehittämishanketta tänä vuonna. Ohjaamo-kokonaisuutta koordinoi Keski-Suomen ELYstä käsin Kohtaamo-hanke. Alueellisilla rahoituksilla on myös kehitetty Ohjaamoja. Lisäksi Ohjaamo-toimintaa ovat kehittäneet jo vakiintuneeksi esimerkiksi Oulu, Mikkelin Olkkari sekä Pieksämäen Pientare. Kaiken kaikkiaan tällä hetkellä on noin 100 kunnan alueella käynnistetty Ohjaamo-tyyppisiä palveluja nuorille. Valtakunnallisesti on valmisteilla myös verkkopalveluna toimiva neuvonta ja ohjaus. Sen tarkoitus on täydentää kasvokkain Ohjaamoissa saatavaa palvelua.

Etelä-Savossa alueellisen ESR-haun avulla on käynnistynyt tänä vuonna Pieksämäellä koulutuspolkuja tukeva hanke Huoltamo, Savonlinnassa INTOLA-Ohjaamo ja Mikkelissä Olkkarin kehittämishanke sekä Mikkelin ammattikorkeakoulun Ohjaamojen tuki -hanke. Sen tarkoituksena on tukea kaikkia eteläsavolaisia kuntia löytämään niille sopivaa Ohjaamo-toimintaa tänä ja ensi vuonna.

Nuorten palvelut yhdestä paikasta

Ohjaamo-toiminnan ajatuksena on ollut, että palvelut löytyvät yhdestä paikasta – aluksi nuorille mutta myöhemmin myös kaikenikäisille. Pienissä eteläsavolaisissa kunnissa on jo meneillään Ohjaamo-tyyppisiä palveluja tai niiden ituja, joissa kaikenikäiset on otettu huomioon esimerkiksi työllistämisen näkökulmasta.

Etelä-Savossa Ohjaamo-toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle. Sekä nuorisotakuun että elinikäisen oppimisen tavoitteet ovat kannustaneet palvelujen kehittämistä Ohjaamojen suuntaan. Tammi-maaliskuussa Mikkelin ammattikorkeakoulun yliopettaja Katja Komonen ja kehityspäällikkö Tuija Toivakainen tapasivat 70 jäsentä kaikista eteläsavolaisten kuntien nuorten ohjaus- ja palveluverkostoista.

Nuorisolain 7 a§:n mukaan jokaisessa kunnassa on oltava nuorten ohjaus- ja palveluverkosto paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön suunnittelua, toimeenpanoa ja kehittämistä varten. Verkoston tehtävänä on lain mukaan edistää alueen nuorten hyvinvointia tiedonkeruun, palveluohjauksen, palvelujen yhteensovittamisen ja viranomaiselta toiselle tapahtuvan sujuvan tiedonsiirron keinoin. Tapaamisten yhtenä tuloksena syntyi Katja Komosen laatima raportti, jossa tiivistetään nuorten ohjauspalveluiden nykytila ja kehittämistarpeet. Raportissa on eritelty kunnittain tilannetta ja lisäksi verkostojen avoimutta on lisätty esimerkiksi ELYn verkkosivuilla olevan palveluverkoston karttana ja kuvauksena kunnittain ja verkostoittain.

Etelä-Savon Ohjaamo-toimijat ovat järjestäytyneet ensimmäisen kerran Pertunmaalla 25.8. ja seuraava Ohjaamo-toimijoiden tapaaminen on Enonkoskella 17.11.2015. Etelä-Savon ELY johtaa ja koordinoi nuorisotakuuta sekä elinikäistä oppimista ja ohjausta, minkä osa on Ohjaamo-toiminta.

Ohjaamo-toimijoiden tapaaminen Pertunmaalla 25.8.

Nuorisotakuu hallituksen kärkihankkeena

Ohjaamot ovat osa hallituksen nuorisotakuun kärkihanketta. Nuorisotakuun avulla halutaan tukea nuorta elämänhallintaan, opintopolkujen rakentumiseen ja työllistymiseen. Kärkihankkeena nuorisotakuu tarkoittaa, että vastuuta nuoresta ottaa yksi taho, esim. Ohjaamo, luottohenkilö tai etsivä nuorisotyö. Kärkihankkeena nuorisotakuussa lisätään joustavan perusopetuksen toimintaa 7. – 9. luokalla, mikä tukee jatko-opintoihin valmistautumista ja työelämään sijoittumista. Samalla rakennetaan kouluihin näyttöihin perustuvat menetelmät mielenterveys- ja päihdetyöhön ja kytketään lasten ja nuorten sosiaali-, mielenterveys- ja päihdetyötä neuvonta- ja ohjauspalveluihin. Nuorisotakuu ottaa yhä enemmän huomioon lapsuuden varhaisia vaiheita ja painotus siirtyy hyvinvoinnin tukemiseen sekä pulmien ennaltaehkäisyyn.

Teksti ja kuva: Tuija Toivakainen

Linkit                              

Lisätietoja:

Kehityspäällikkö Tuija Toivakainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 220, tuija.toivakainen(at)ely-keskus.fi

 


Alueellista tietoa