Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

OECD: Irtisanotut työllistyvät Suomessa keskimäärin nopeasti uudelleen

Suomen työmarkkinamalli on osoittautunut viime vuosina melko joustavaksi, arvioi OECD. Irtisanotuksi joutuminen on Suomessa kansainvälisesti verraten yleistä, mutta suurin osa löytää uuden työn nopeasti. Yli 55-vuotiaiden irtisanottujen ja pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen tulisi kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota.

OECD julkaisi 24.11.2016 maaraportin, jossa analysoidaan Suomen työmarkkinoiden toimintaa irtisanomisen ja uudelleen työllistymisen näkökulmasta sekä työllistymistä tukevia politiikkatoimia. Raportissa todetaan, että julkisten työvoimapalvelujen rahoitus on Suomessa montaa OECD-maata matalammalla tasolla. OECD kehottaakin Suomea lisäämään julkisten työvoimapalvelujen resursseja sekä kohdistamaan niitä nykyistä enemmän potentiaalisten pitkäaikaistyöttömien tunnistamiseen aikaisessa vaiheessa. Lisäksi OECD suosittelee, että irtisanottujen työntekijöiden palveluja tehostettaisiin rahoittamalla palvelut tulosperusteisesti.

OECD pitää Suomen työttömyysetuusjärjestelmää kattavana ja melko tehokkaana. Sen mukaan etuuksien tasoa ei ole Suomessa mahdollista madaltaa selvästi nykyisestä, joten etuuksien saajia tulisi kannustaa työntekoon esimerkiksi tiukentamalla työnhakuun liittyviä velvoitteita.

Lue lisää:


Alueellista tietoa