Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Nyt sitä saa! Kipsikäsittelyn haku 2022 on auennut koko Suomen rannikkoalueella

Peltojen kipsikäsittelyn haku aukeaa tänään 7.6.2022. Kipsikäsittelyä voivat hakea kaikki viljelijät, joilla on hallinnassaan käsittelyyn sopivia peltoja.

Kipsikäsittelyä sekä siihen liittyvää neuvontaa voi hakea osoitteesta: www.kipsinlevitys.fi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoima Kipsi-hanke laajeni tänä keväänä koko Suomen rannikkoalueelle. Tavoitteena on käsitellä kaikkiaan noin 150 000 hehtaaria peltoa kipsillä vesistöihin kohdistuvan ravinne- ja kiintoaineskuorman vähentämiseksi.

Kipsikäsittely ja siihen liittyvä neuvonta ovat viljelijälle maksuttomia ja verovapaita eivätkä ne vaikuta maataloustukiin. Kipsin levityksen hoitaa ELY-keskuksen kilpailuttama urakoitsija. Kipsikäsittelyn ja kipsineuvonnan haku toistuu myös tulevina vuosina.

Kipsi-hankkeessa käytettävä kipsi on peräisin Siilinjärveltä. Kipsi on sivutuote ja se on tutkitusta puhdasta ja turvallista levittää peltomaahan. Se ei suolaa, koveta tai happamoita maata ja sen vaikutus kestää noin viisi vuotta.

Lue lisää

Nyt sitä saa! Kipsikäsittelyn haku 2022 on auennut koko Suomen rannikkoalueella, ELY-keskuksen tiedote 7.6.2022 (sttinfo.fi)