Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Nuorten työllistämiseen ja koulutukseen tähdännyt tulosperusteinen pilotti päätökseen 
hyvin tuloksin

Valtakunnallisilla Nuoret töihin!  ja Nuoret kohti työtä! -palveluilla autettiin alle 30-vuotiaita nuoria työllistymään avoimille työmarkkinoille, saavuttamaan ensimmäisen tutkinnon tai työllistämään itsensä yrittäjänä. Tavoitteena oli työllistää tai saada koulutukseen 10 000 nuorta.  

Uudentyyppisellä tulosperusteisella toimintatavalla vuosina 2018-2019 toteutetun kokeilun tulokset olivat hyviä. Palveluissa aloitti noin 9000 nuorta ja tavoitteisiin pääsi noin 5 000 nuorta.  

Palvelun mitattavien tuloksien lisäksi moni nuori päätyi lähtötilanteeseen nähden muihin myönteisiin tuloksiin, kuten työllistymiseen tai koulutukseen palvelun seuranta-ajan päätyttyä.

- Sadat nuoret kokivat myös myönteisen palautteen, ohjauksen ja kannustuksen kautta saaneensa uutta motivaatiota jatkaa tulevaisuuden urapolkujen tavoittelemista, toteaa palvelun hankintatiimin jäsen Teija Taskinen.

Ammattitaitoinen asiakasohjaus sai kiitosta

Kokeilun aikana saatiin arvokasta lisätietoa nuorten työllistymistä tukevien palveluiden järjestämisestä tulosperustaisina ostopalveluina. Sekä palveluntuottajat että nuoret pitivät palveluita suhteellisen onnistuneina huolimatta siitä, että kiireellinen aikataulu toi haasteita toteutukseen. Erityisesti hyvin organisoitu asiakasohjaus sai kiitosta. Tyytyväisyyttä herätti sekin, että palvelut näyttäytyvät suurena panostuksena nuorten työllistymisen edistämiseksi. 

Kokeilun aikana huomattiin, että palveluntuottajien henkilöstön osaaminen ja kokemus vaikuttivat myönteisesti tuloksiin. Myös palveluntuottajien henkilökohtaiset verkostot työnantajiin ja nuorten oma aktiivisuus edistivät tuloksiin pääsyä. 

Nuoret töihin! Ja Nuoret kohti työtä! -palveluja toteutettiin 14:lla ELY-alueella. Kukin alue valitsi toisen, tai tarpeen mukaan otti käyttöön molemmat palvelut. Prosessissa palveluntuottajat esittelivät nuorille palveluja, jonka jälkeen nuoret valitsivat itselleen sopivan palveluntuottajan. Tämän jälkeen nuorten tilannetta kartoitettiin ja työskentely alkoi kullekin sopivalla tavalla. Palveluja toteuttivat kilpailutuksessa valikoituneet palveluntuottajat. 

Linkit:

Lisätietoja: 

Keski-Suomen ELY-keskus: hallintojohtaja Teija Taskinen, puh. 050 312 8828, teija.taskinen(at)ely-keskus.fi  

Etelä-Savon ELY-keskus: yrityskehitysasiantuntija Katriina Säisä, puh. 029 502 4090, katriina.saisa(at)ely-keskus.fi

Etelä-Savon TE-toimisto: palveluesimies Kirsi Pulkkinen, puh. 029 504 4112, kirsi.pulkkinen(at)te-toimisto.fi

Etelä-Savon TE-toimisto: asiantuntija Sari Paakkunainen, puh. 029 504 4095, sari.paakkunainen(at)te-toimisto.fi

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)