Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Nuorten työllistämiseen ja koulutukseen tähdännyt tulosperusteinen pilotti päätökseen 
hyvin tuloksin

Valtakunnallisilla Nuoret töihin!  ja Nuoret kohti työtä! -palveluilla autettiin alle 30-vuotiaita nuoria työllistymään avoimille työmarkkinoille, saavuttamaan ensimmäisen tutkinnon tai työllistämään itsensä yrittäjänä. Tavoitteena oli työllistää tai saada koulutukseen 10 000 nuorta. 

Uudentyyppisellä tulosperusteisella toimintatavalla vuosina 2018-2019 toteutetun kokeilun tulokset olivat hyviä. Palveluissa aloitti noin 9000 nuorta ja tavoitteisiin pääsi noin 5 000 nuorta. Palvelun mitattavien tuloksien lisäksi moni nuori päätyi lähtötilanteeseen nähden muihin myönteisiin tuloksiin, kuten työllistymiseen tai koulutukseen palvelun seuranta-ajan päätyttyä.

Nuoret töihin! Ja Nuoret kohti työtä! -palveluja toteutettiin 14:lla ELY-alueella. Kukin alue valitsi toisen, tai tarpeen mukaan otti käyttöön molemmat palvelut. Prosessissa palveluntuottajat esittelivät nuorille palveluja, jonka jälkeen nuoret valitsivat itselleen sopivan palveluntuottajan. Tämän jälkeen nuorten tilannetta kartoitettiin ja työskentely alkoi kullekin sopivalla tavalla. Palveluja toteuttivat kilpailutuksessa valikoituneet palveluntuottajat.

Lue lisää: