Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Nuorisotakuusta toimintaohjeistus alueellisille ja paikallisille toimijoille 

Nuorisotakuun toteutus edellyttää uudenlaista yhteistyötä ja sitoutumista alueellisilta ja paikallisilta toimijoilta. Toimimalla yhteistyössä voidaan parhaiten tukea sitä, että nuorten osallisuus lisääntyy, heidän osaamisensa kehittyy, nuoret kouluttautuvat ja työllistyvät ja ovat siten aktiivisia yhteiskuntamme jäseniä. Jo aloitettua monialaista yhteistyötä esimerkiksi nuorisolain mukaisissa yhteistyöverkostoissa on jatkettava ja kehitettävä.

Tätä korostavat alueellisille ja paikallisille toimijoille lähetetyn nuorisotakuun toimintaohjeistuksen saatesanoissa työministeri Lauri Ihalainen, opetusministeri Jukka Gustafsson, kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki, sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko, peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson sekä hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen. Toimintaohjeistus laadittiin siksi, että useat eri tahot ovat kaivanneet lisää tietoa nuorisotakuun tämänhetkisestä tilanteesta ja takuun toteutumiseksi tarvittavista toimista.

Lue lisää:


Alueellista tietoa