Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Nuorisotakuun tuloksia ja tulevaisuutta selvitetty

Hallitusohjelmaan kirjatun nuorisotakuun painopisteitä ovat työllisyyden edistäminen, koulutus ja nuorisotyö. Jatkossa nuorisotakuutyön pitää olla entistä pitkäjänteisempää, ennakoivampaa ja varmistaa palveluiden saatavuuden lisäksi henkilökohtainen ohjaus. Tuloksiin päästään entistä paremmalla eri alojen asiantuntijoiden yhteistyöllä. Muun muassa näin esitetään Nuorisotakuu-työryhmän loppuraportissa.

Vaikea taloudellinen tilanne on hidastanut nuorten työllistymiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamista. Nuorten työttömyys on kuitenkin pysynyt melko lyhytkestoisena. Nuoret ovat myös jatkaneet työnhakuaan aiempaa paremmin. TE-toimistoissa on panostettu nuorten palveluihin ohjaukseen ja palveluja saavien nuorten määrät ovat nousseet selkeästi suhteessa muihin työnhakijaryhmiin. Nuorisotakuun ansiosta myös etsivää nuorisotyötä tehdään nyt kaikkialla Suomessa.

Lue lisää:

 


Alueellista tietoa