Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Nuorisotakuu - turvataan yhdessä parempi tulevaisuus nuorille (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)
 

Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on Kaakkois-Suomessa edelleen kasvanut, mutta positiivista on, että työttömyyden lisäys on pienentynyt verrattuna alkuvuoteen 2013. Työttömänä nuoria huhtikuun lopussa oli 2295 henkilöä.

1.1.2013 käynnistynyt valtakunnallinen Nuorisotakuun toteuttaminen etenee askeleittain. Alueen eri toimijoilla on kullakin oma vastuunsa nuorisotakuun toteuttamisessa alueella. Kaakkois-Suomen ELY- keskus vaikuttaa omalta osaltaan nuorten polkuihin kohti ammatillisen osaamisen kehittymistä ja työelämään sijoittumista Kaakkois-Suomen alueella.

Yhteistyö, erilaisten palveluverkostojen toimintojen nivoutuminen, nuorten kuunteleminen ja yritystoiminnan kehittymisen mahdollisuudet ovat avaintekijöitä tilanteeseen vaikuttamisessa. Toimiva alueellinen verkostoituminen elinkeinoelämän sekä muiden työmarkkinoilla toimien tahojen kanssa luo nuorille polkuja edetä työuralle ja auttaa nuoria sekä luo heille mahdollisuudet elämän perusasioiden toteuttamiseen. Osaamisen kehittämisen ja kasvun osalta yhteistyö oppilaitosten sekä ennakointitietojen hyödyntäminen tulevaisuudesta auttavat suunnittelemaan ja kohdentamaan työ- ja elinkeinohallinnon hankkimaa työvoimakoulutusta, jotta työvoimaa tarvitsevien yritysten tarpeet voidaan turvata. Työvoimakoulutuksen ja työvoimapalveluiden hankinnan kautta tuotetaan Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston käyttöön erilaisia palvelutuotteita myös nuorten palveluohjauksen tueksi ja luodaan nuorille mahdollisuuksia pysyä mukana työmarkkinakehityksessä ja työllistymisessä.  

Vuonna 2011 pidetyn Nuorten palveluiden yhteistyöfoorumin jälkeen perustetut teemaryhmät jatkavat edelleen aktiivisesti työtään nuorten palveluiden toimivuuden sekä verkottumisen parantamiseksi Kaakkois-Suomessa. Teemaryhmät ovat: Koulun ja työelämän yhteistyö, Verkostoituvat nuorten palvelut ja Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Elinkeinoelämän keskusliiton (EK), Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestön (SAK) ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa yhteiseen haasteeseen osallistuvat erilaiset toimijat mm. yrittäjäjärjestöt, välityömarkkinatoimijat, ammatilliset oppilaitokset, työpajat, kuntasektori sekä Kaakkois-Suomen TE-toimisto ja työvoiman palvelukeskukset. Nuorisofoorumi – teeman ryhmien toiminnan tavoitteina ovat yhteisten kehittämiskohteiden löytäminen, yhteistyön rakentumisen edistäminen sekä tehdä konkreettisia toimia nuorten palvelujen kehittymiseksi Kaakkois-Suomen alueella. Nyt tavoitteiksi asetettuja ja osin toteutuneita toimia ovat olleet: työelämäyhteistyön kasvattaminen mm. opettajien TET-jaksojen lisääminen, yrittäjyysstrategia-hanke, nuorten asiakasraadit, palveluverkoston kuvaaminen sekä palvelukatveiden/-loukkujen löytäminen ja poistaminen. Tärkeää on myös verkoston kautta tulevan tiedon välittäminen eteenpäin nuorten palveluja koskevan päätöksenteon tueksi.

Nuorten yhteiskuntatakuu toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla hyvin tehdyn arjen työn kautta, kuuntelemalla nuoria, ohjaamalla ja ottamalla yhteinen vastuu ja kannustamalla tulevaisuutemme tekijöitä.

Erilaisten palvelujen ja toimintojen suunnittelun tueksi on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen erikoissuunnittelija Tarja Paananen tuottanut Kaakkois-Suomen nuorisotilastoja –julkaisun alueen eri toimijoiden hyödynnettäväksi. Julkaisusta saa ajantasaista tietoa Kaakkois-Suomen nuorten tilanteesta. Linkki: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-257-781-8.

 


Alueellista tietoa