Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Nuoret kohti työtä! ja Nuoret töihin! -palveluissa nuoren etu on etusijalla

Valtakunnallisilla Nuoret kohti työtä! ja Nuoret töihin! -palveluilla autetaan nuoria pääsemään kiinni työuran alkuun, työllistymään avoimille työmarkkinoille tai työllistämään itsensä yrittäjänä.

Palveluissa etsitään ja toteutetaan yhdessä nuoren kanssa juuri häntä palveleva tapa päästä haluttuun tavoitteeseen. Palveluilla tavoitellaan nuoren etua ja hänelle etsitään kokonaisvaltaista ratkaisua, yksilölliset tarpeet huomioiden. Myös nuoren osallisuutta pyritään vahvistamaan ja työllistymistä edistämään.

Tavoitteisiin tähdätään erilaisten osaamisen kehittämisen tapojen kautta, joita ovat esimerkiksi tutkinto-opiskelu, omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella, työnhakuvalmennus, uravalmennus ja RekryKoulutus.

Joulukuun lopussa 2018 Nuoret kohti työtä! –palvelussa oli aloittanut noin 3000 nuorta ja Nuoret töihin! -palvelussa noin 1600 nuorta. Kokonaistavoitteena on saada palvelujen piiriin 10 000 asiakasta.

Palveluilla tavoitellaan myös uudenlaisia yhteistyön malleja työ- ja elinkeinohallinnon, Ohjaamojen ja palveluntuottajien välillä.  Tulevaan kasvupalvelu-uudistukseen valmistaudutaan edistämällä uudenlaista markkinaehtoista palveluliiketoimintaa yhä tiiviimmässä yhteistyössä palveluntuottajien ja heidän verkostojensa kanssa.

Palveluja toteuttavat kilpailutuksella valitut toimijat eri puolilla Suomea vuoden 2019 loppuun saakka. Palveluntuottajalle maksetaan sovitun mukaisesta saavutetusta tuloksesta. Palvelujen toteuttamista ohjaavat alueelliset ELY-keskukset ja TE-toimistot yhteistyössä hankinnasta vastaavan Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa.

Linkit:

Lisätietoja:

Hankinta-assistentti Nina Manninen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 120, nina.manninen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa