Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Näsijärven ja Pyhäjärven säännöstelyyn myönnetty poikkeuslupa heti hyötykäyttöön (Pirkanmaa)

AVI on myöntänyt Näsijärven ja Pyhäjärven säännöstelyyn poikkeusluvan vähälumisen talven vuoksi. Järvillä ei tarvitse varautua kevättulviin ja laskea vedenkorkeuksia, sillä Pirkanmaalla ei ole odotettavissa juurikaan sulamisvesiä. Lupa helpottaa akuuttia tulvatilannetta Kokemäenjoen varrella.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) antoi 6. helmikuuta luvan poiketa Näsijärven ja Pyhäjärven säännöstelyehdoista. Kummankin järven vedenkorkeutta tulisi normaalisti laskea helmi-maaliskuun aikana niin, että järviin syntyisi tilaa sulamisvesille. Tavoitteena on varautua kevättulviin.

Vähälumisen talven vuoksi sulamisvesiä ei kuitenkaan ole odotettavissa tänä talvena juurikaan. Poikkeusluvan avulla voidaankin ehkäistä vedenpinnan liiallista laskemista helmi-maaliskuussa ja varmistaa riittävä vedenkorkeuden nousu huhti-toukokuussa.

– Poikkeusluvan ansiosta Tammerkoskessa on voitu eilen lopettaa ohijuoksutukset, mikä helpottaa Kokemäenjoen tulvatilannetta. Vesi on noussut Kokemäenjoessa osin pelloille ja kiinteistöille saakka, kertoo johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Pirkanmaan ELY-keskus on Pyhäjärven säännöstelyluvan haltija, ja Näsijärven säännöstelyluvan haltijana toimii Näsijärven säännöstely-yhtiö.

Säännöstelylupiin on haettu pysyvää muutosta

– Poikkeuslupa on Näsijärvellä jo neljäs viiden vuoden sisään. Vastaavia poikkeuksia on tehty vuosina 2016, 2017 ja 2019, kertoo toimitusjohtaja Jukka Joronen Näsijärven säännöstely-yhtiöstä.

Näsijärven säännöstely-yhtiö ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat hakeneen säännöstelylupiin pysyvää muutosta syksyllä 2018. Hakemus on edelleen käsittelyssä aluehallintovirastossa. Hakemuksen tavoitteena on lisätä joustavuutta vesistöjen säännöstelyssä varsinkin keväisin.

Lue lisää

Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelylupiin haetaan muutosta - säännöstelyssä otetaan jatkossa kevään vesitilanne paremmin huomioon (tiedote 27.11.2018)

Näsijärven ja Pyhäjärven säännöstelyyn haetaan vähälumisen talven vuoksi poikkeuslupaa (tiedote 30.1.2020)

Lisätietoja

Pirkanmaan ELY-keskus:
johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid, 0295 036 188
vesitalousasiatuntija Harri Mäkelä, 0295 036 359

Näsijärven säännöstely-yhtiö:
toimitusjohtaja Jukka Joronen, 020 630 3001

Näsijärven poikkeusluvan korkeudet kuvana esitettynä.

Pyhäjärven poikkeusluvan korkeudet kuvana esitettynä.

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)