Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Muutoksia yritysten kehittämispalveluihin koronavirusepidemian vuoksi

Yritysten kehittämispalveluihin tehdään muutoksia, jotta pk-yritykset voivat kehittää toimintaansa ja turvata toimintansa jatkuvuuden koronavirusepidemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Erityisesti talouden hallintaan liittyvissä tarpeissa tarjotaan apua juuri siihen, mihin yritys kokee apua tarvitsevansa. Keskeisin muutos liittyy palvelujen hinnoitteluun. Analyysi- ja Konsultointi-palvelujen tukitasoa nostetaan väliaikaisesti siten, että palveluista jää yritykselle maksettavaksi 30 euroa + alv/konsultointipäivä. Analyysi- ja Konsultointi-palvelut toteutetaan toistaiseksi etäyhteyksien välityksellä.

Mitä yritysten kehittämispalvelut ovat?

Yritysten kehittämispalveluita käyttämällä pk-yritys saa avukseen kokeneen ja ammattitaitoisen liikkeenjohdon konsultin. Yritys hakee palvelua ELY-keskuksesta, ja palvelu räätälöidään asiakkaan tarpeeseen. Analyysi- ja Konsultointi-palveluissa yritys voi valita itselleen sopivan asiantuntijan noin 300 asiantuntijan joukosta. ELY-keskuksesta saa apua asiantuntijan valintaan.

Analyysi-palvelussa käydään läpi yrityksen nykytilanne ja laaditaan yritykselle kehittämissuunnitelma. Palvelun kesto on 1-2 päivää. Palvelu soveltuu tilanteeseen, jossa on tarve tehdä yritykselle nopeasti tilannekatsaus ja kehittämissuunnitelma. Tällä hetkellä ei vaadita lähivuosien tarkastelua, vaan palvelu soveltuu muutostarpeiden arviointiin ja lyhyen tähtäimen selviytymissuunnitelman tekemiseen.

Konsultointi-palvelussa kehitetään yritystä tavallisesti 2-5 päivän ajan ja laaditaan Analyysi-palvelua syvällisempi ja kohdennetumpi toimenpidesuunnitelma.  Palvelu soveltuu esim. talouden suunnitteluun, tuotannon ja prosessien kehittämiseen tai markkinointistrategian uudistamiseen. Jos tarve vaatii, palvelua voidaan myöntää yritykselle useampaan kertaan. Yhteensä konsultointipäiviä voidaan myöntää yritykselle 15 päivää kolmessa vuodessa.

Analyysi-palvelu maksaa normaalisti yritykselle 220 euroa + alv/päivä ja Konsultointi-palvelu 300 euroa + alv/päivä. Toistaiseksi molemmat palvelut maksavat yritykselle 30 euroa/päivä.

Yritysten kehittämispalvelut sopivat monenlaisille yrityksille

Yritysten kehittämispalveluita voivat käyttää kaikki toimintansa vakiinnuttaneet pk-yritykset, joilla on ennen koronavirustilannetta ollut edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Toimiala- tai yhtiömuotorajauksia ei ole, ja palveluita voidaan myöntää myös yksityisille elinkeinonharjoittajille. Palvelut soveltuvat niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla toimiville yrityksille. Palvelut on tarkoitettu toimintansa vakiinnuttaneille yrityksille, ja pääsääntöisesti edellytetään vähintään yhtä tilikautta. Palvelujen myöntäminen perustuu harkintaan, ja esim. verovelat voivat estää palvelun myöntämisen.

Palvelujen hakeminen on helppoa

Yritysten kehittämispalvelujen hakeminen on helppoa ja nopeaa. Palveluja haetaan sähköisesti ja lomakkeella kuvataan lyhyesti yrityksen perustiedot ja kehittämistarve. Hakemukseen ei pääsääntöisesti tarvita liitteitä, vaan ELY-keskus tarkastaa esim. yrityksen taloustiedot julkisista rekistereistä. Hakemukset käsitellään mahdollisimman nopeasti. Ennen koronavirustilannetta hakemusten käsittelyaika on ollut noin viikko.

Muutoksia myös koulutusohjelmiin

Yritysten kehittämispalveluihin kuuluvia koulutuksia ei aloiteta keväällä 2020.  Haussa olevien koulutusten ilmoittautumisaikaa on jatkettu 30.6.2020 asti ja koulutukset pyritään käynnistämään syksyllä.

Analyysi- ja Konsultointi-palvelujen kilpailutus jatkuu suunnitellusti

Yritysten kehittämispalvelujen hankinta perustuu puitesopimuksiin, jotka ovat päättymässä 31.12.2020. Analyysi- ja Konsultointi-palvelujen hankinnasta vuosille 2021-2022 on julkaistu ennakkoilmoitus 28.2.2020 hankintailmoitukset.fi -sivustolle. Tavoitteena on julkaista tarjouspyyntö suunnitellun aikataulun mukaisesti 6.4.2020.

Lisätietoa yritysten kehittämispalvelujen myöntämisestä poikkeustilanteessa:

Asiakasohje

Yritysten kehittämispalvelut

Ennakkoilmoituksesta julkaistu uutinen:
Yritysten kehittämispalvelujen kilpailutus lähestyy (28.2.2020)

Riikka Huhtanen-Pitkänen, kehittämispäällikkö
Hämeen ELY-keskus
Riikka.huhtanen-pitkanen@ely-keskus.fi