Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Mustialanlammin ja Jänijärven pinnankorkeuden tarkkailut päättyvät

Alhonojan padon muuttaminen pohjapadoksi onnistui odotusten mukaisesti. Mustialanlammin keskimääräinen vedenkorkeus on toteutunut juuri siten, mitä tavoiteltiin: 98,01 metriä merenpinnasta.

Tammelassa sijaitsevan Mustialanlammin pinnankorkeutta on tarkkailtu jatkuvatoimisella mittarilla vuosina 2015–2020. Korkeuden tarkkailu alkoi sen jälkeen, kun Mustialanlammin vedenkorkeutta säädellyt Alhonojan vanha pato korvattiin pohjapadolla vuonna 2014.

Vedenkorkeus on toteutunut odotetusti, mutta poikkeuksellisen luminen talvi näkyi tarkkailussa

Tarkkailun aikana keskimääräinen vedenkorkeus on toteutunut sentilleen suunnitelman mukaan. Se on 98,01 metriä merenpinnasta. Ylimmät vedenkorkeudet ovat jääneet tarkkailujakson aikana noin 15 senttimetriä odotettua alemmiksi ja alimmat vedenkorkeudet noin 7 senttimetriä odotettua ylemmiksi. Veden pinnan vaihtelu Mustialanlammissa on siis pienempää kuin odotettiin.

Vuoden 2021 poikkeuksellisen luminen talvi näkyi Mustialanlammin vedenkorkeuden tarkkailussa. Lumen sulaessa veden korkeus nousi erittäin nopeasti maalis–huhtikuun vaihteessa. Kuiva kesä taas sai lammen veden laskemaan heinäkuussa tarkkailujakson alimpiin lukemiin.

Hämeen ELY-keskus poisti tammikuussa 2022 automaattisen vedenkorkeuden mittarin vesistöstä ja tarkkailu päättyi. Pinnannostohankkeesta ja pohjapadosta vastaa Mustialanlammin vesioikeudellinen yhteisö, joka perustettiin vuonna 2013 tätä hanketta varten.

Myös Jänijärven pinnankorkeuden tarkkailu päättyy

Toinen tänä vuonna päättyvä vedenkorkeuden tarkkailu on Tammelan ja Forssan rajalla sijaitsevan Peräjoen pohjapatoon liittyvä Jänijärven tarkkailu. Peräjoen pohjapato valmistui vuonna 2013 ja sen tavoitteena oli nostaa Jänijärven alimpia vedenkorkeuksia vaikuttamatta ylävedenkorkeuteen. 

Jatkuvatoiminen pinnankorkeuden mittaus alkoi syyskuussa 2014. Jänijärven reilun kuuden vuoden tarkkailun aikana keskimääräinen pinnankorkeus toteutui kohtuullisen hyvin, 110,02 metriä merenpinnasta, kun tavoitteena oli 109,95 metriä. Tarkkailujakson tulosten perusteella alivedenkorkeus nousi hankkeen ansiosta 12 senttimetriä. Samanaikaisesti kuitenkin myös ylävedenkorkeudet nousivat keskimäärin 7 senttimetriä. Vedenpinnan nousun ei ole todettu aiheuttaneen merkittäviä haittoja. Peräjoen pohjapadon hankkeesta vastaavat Kaukjärven osakaskunta sekä rantakiinteistöjen omistajat.

Lisätietoja:

Helka Sillfors, helka.sillfors(at)ely-keskus.fi

Terhi Moilanen, terhi.moilanen(at)ely-keskus.fi


Kuva: Mustialanlammin pohjapato kuvattuna talvella 2015.
Kuvaaja: Kari Rannisto.