Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Ruopattu ranta.

 

Muista tehdä ruoppausilmoitus ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle ajoissa

Ruoppaustöitä voi tehdä pääsääntöisesti 1.9.–30.4. välisenä aikana, ja jos linnustolle, kalastolle tai virkistyskäytölle ei aiheudu haittaa, on ruoppaaminen mahdollista vielä toukokuussakin. Vesikasvillisuuden koneelliselle niitoille paras aika puolestaan on heinäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin.

Rannan ruoppauksesta ja vesikasvillisuuden koneellisesta niitosta tulee ilmoittaa ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloittamista. Tietyissä tapauksissa ruoppaus saattaa vaatia myös aluehallintoviraston lupaa. Niitot puolestaan tulee suunnitella yhteistyössä viranomaisen kanssa, mikäli niitä aiotaan tehdä suojelualueilla.

Ilmoittaminen suositellaan tehtäväksi sähköisellä lomakkeella ymparisto.fi-verkkopalvelussa.

Lue lisää: