Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Mt 110 nopeusrajoitus muuttuu Nurkkalankadun ja Piispanristin liittymän välisellä alueella (Varsinais-Suomi)

Maantien 110 Turku-Kaarina jalankulun, pyöräilyn ja bussiliikenteen laatukäytävän parannustyöt ovat valmistumassa toukokuun aikana ja työmaan aikaiset nopeusrajoitukset voidaan pikkuhiljaa poistaa. Nurkkalankadun ja Piispanristin liittymän välillä nopeusrajoitus lasketaan 60 km:iin/h. Paikalle on rakennettu kahdet liikennevalot sekä suojatiet valo-ohjattuihin liittymiin. Aiempi 70 km/h nopeusrajoitus olisi ollut suojateiden osalta valtakunnallisen nopeusrajoitusohjeen vastainen, sillä linjausten mukaan suurin sallittu nopeusrajoitus valo-ohjatun suojatien kohdalla on 60 km/h.

60 km/h nopeusrajoitusmerkit asennetaan maastoon ensi viikon aikana ja ne ovat voimassa, kun merkit ovat paikoillaan.

Koko laatukäytävähanke valmistuu toukokuun aikana, kun ajoratamaalaukset saadaan tehtyä. Myöhemmin parannetaan vielä Piispanristin liittymän liikennevaloja siten, että Kairiskulmantieltä Turkuun päin kääntyville autoille asennetaan oman kääntymisnuoli helpottamaan kääntymistä. Samalla parannetaan maantien 110 suojatietä kulkevien turvallisuutta.

Lisää tietoa maantien 110 laatukäytävähankkeesta hankesivuilla.
 

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus

- Nopeusrajoituspäätös: tienpidon ja liikenteen asiantuntija, Petri Sartela, p. 0295 023 059

- Mt 110 parantamishanke: projektipäällikkö Sakari Hurskainen, p. 0295 022 789

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)