Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Monenlaista apua yrityksille on tarjolla kaiken aikaa (Pirkanmaa)

ELY-keskus tukee yritysten kehittämishankkeita, kasvua ja kansainvälistymistä sekä osaavan työvoiman saatavuutta usealla eri tavalla. Palvelujen kysyntä kasvaa ja yrityksistä saatu palaute on positiivista.

 

Koulutusta yhteisesti hankittuna

Osaajista on yrityksissä tällä hetkellä pulaa. ELY-keskus tarjoaa avuksi yritysten kanssa yhteisesti toteutettavaa yhteishankintakoulutusta. Tarjolla on RekryKoulutusta silloin, kun ammattitaitoisia osaajia ei löydy, TäsmäKoulutusta kun yrityksessä tapahtuu merkittäviä teknologisia tai toiminnallisia muutoksia ja Muutoskoulutusta, kun työnantaja haluaa auttaa taloudellisista tai tuotannollisista syistä irtisanottuja työntekijöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan.

Elinkeinoelämän taloustilanteen virkistymisen myötä yhteishankintakoulutusten määrä on kasvussa. RekryKoulutusten määrän on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna. Valtio subventoi yhteishankintakoulutuksen kustannuksia ja koulutuksesta riippuen yrityksen maksuosuudeksi jää noin  20−50%. Pirkanmaalla vuoden aikana yhteishankintakoulutuksiin on osallistunut jo 1325 henkilöä.

Tutustu palveluihin: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tyovoimakoulutus#.Wem_ScsUl9A
Ajankohtaista koulutuspalveluista: http://bit.ly/2y3RTMA

 

Rahoitusta yrityksen perustamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen
ja investointeihin sekä yritysryhmähankkeisiin

Maaseuturahaston tuki ei kohdistu vain maaseudulle, kuten nimestä voisi päätellä. Rahoitusta voidaan myöntää koko maakuntaan pois lukien Nokian, Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien sekä Kangasalan kunnan keskusalueet. Tänä vuonna tukea on myönnetty noin 3 milj. euroa. Yksityinen rahoitus mukaan lukien kokonaisrahoituksen suuruus n 14,4 milj. euroa. Maatilayritykset voivat lisäksi hakea rahoitusta maatalouden investointeihin. Tämä rahoitus sisältää avustuksen ja korkotukilainen.

Lue lisää: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/maaseudun-yritysrahoitus

 

Pk-yritysten kehittämishankkeita vauhditetaan

ELY-keskuksen myöntämällä kehittämisavustuksella voidaan tukea kansainvälistä kasvua hakevia yrityksiä ja aloitusvaiheessa olevia uusien kehittyvien alojen yrityksiä. Tänä vuonna avustusta on myönnetty jo 2,6 milj. euroa yhteensä 61 yritykselle. Rahoitusta on edelleen käytettävissä, joten kannattaa tutustua tarkemmin myöntämisen ehtoihin ja itse palveluihin.

Lue lisää: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kehittamisavustus

 

Haasteet tai muutokset hallintaan yritysten kehittämispalveluilla

Yrityksen kehittäminen tarvitsee lähtökohdakseen vahvan näkemyksen yrityksen nykytilasta ja suunnasta, joiden pohjalta luodaan konkreettinen, räätälöity kehittämissuunnitelma. Palvelu käynnistyy kehittämiskartoituksella, joka tehdään verkossa. Seuraavaksi tehdään perusteellinen nykytila-analyysi yrityksen tilanteesta. Analyysista yritys saa konkreettisen kehittämissuunnitelman ja toimenpide-ehdotukset. Yritysten kehittämispalvelut koostuvat kartoituksesta, nykytila-analyysista, konsultointi- ja koulutuspalveluista. Lisäksi markkinoinnin, talouden tai kasvun johtamisen teemoilla järjestetään vuosittain 3−5 koulutusohjelmaa, joihin osallistuu avainhenkilöitä 60−80 yrityksestä.

Pirkanmaalla keskimäärin 20 pk-yritystä kuukaudessa hakee tukea kasvuun, uudistumiseen ja kansainvälistymiseen analyysi- ja konsultointipalvelujen avulla. Hakemukset voi jättää sähköisesti ja käsittelyaika on lyhyt.

Lue lisää: https://www.ely-keskus.fi/fi_FI/web/yritystenkehittamispalvelut#.WemvecsUl9A

 

Buustia kasvuun ja yrittäjyyteen

Uusi Kasvubuusti-palvelu tukee yrityksiä niiden kasvuponnisteluissa. Palvelu on äskettäin lanseerattu ja tavoitteena on palvella 300 yritystä vuoden loppuun mennessä. Mukana on jo nyt 80 yritystä, joten tarve tälle palvelulle on yrityksissä mitä ilmeisin. Kasvubuusti tarjoaa apua myös yritystoiminnan suunnitteluun ja aloittamiseen Yrittäjyysbuustin muodossa.

Lue miten Kasvubuusti voisi auttaa sinua ja hyppää kyytiin: https://kasvubuusti.fi/


Alueellista tietoa