Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Mittava EU-hanke turvaa Saimaannorpan tulevaisuutta (Etelä-Savon ELY-keskus)

Euroopan komissio on myöntänyt rahoituksen Metsähallituksen luontopalveluiden vetämälle Saimaannorppa-LIFE-hankkeelle. Elokuussa käynnistyvällä viisivuotisella hankkeella edistetään saimaannorpan suojelua ja lajin suotuisan suojelutason saavuttamista monipuolisten toimenpiteiden avulla. Saimaannorppa-LIFE-hanke on EU-rahoitusosuudeltaan suurin Suomeen myönnetty LIFE-hanke. Hankkeen kustannusarvio on noin 5,26 miljoonaa euroa, josta EU-rahoituksen osuus on 3,95 miljoonaa euroa.

Metsähallituksen luontopalveluiden lisäksi hankkeessa mukana ovat Etelä-Savon ELY-keskus, Itä-Suomen yliopisto, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF Suomi, Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö sekä Turun yliopisto.

Hanke toteuttaa ympäristöministeriön johdolla laajapohjaisessa yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa laadittua saimaannorpan suojelun toimenpidesuunnitelmaa.


Alueellista tietoa