Hyppää sisältöön
Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Miten tehostaisimme vesistöjemme kunnostusta Pohjois-Savossa? ELY-keskus kartoittaa laajalla kyselyllä kiinnostusta vesienhoitotyöhön (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon ELY-keskus selvittää laajalla kyselyllä vesistökunnostusten yhteistyö- ja järjestäytymistarpeita, järjestäytymisen vaihtoehtoja sekä halukkuutta osallistua vesistökunnostustyöhön.

Pohjois-Savon ELY-keskus selvittää, miten ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmassa valtakunnallisesti vuosille 2019 - 2023 osoitetun 20 miljoonan euron määrärahan avulla voitaisiin tehokkaimmin parantaa vesien tilaa Pohjois-Savossa. Pohjois-Savon ELY-keskus on vesistökunnostushankkeissa ensisijaisesti asiantuntijana ja osarahoittajana ja nyt selvitetään muiden toimijoiden kiinnostusta yhteistyöhön vesientilan parantamiseksi.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen vesienhoidonasiantuntija Arja Saarelainen kertoo, että viimeisen viiden vuoden aikana aikana ELY-keskuksen avustuksella vesistökunnostuksia on tehnyt noin 20 eri tahoa. – Tavoitteena on tämän vuoden aikana tiivistää ja selkeyttää vesistökunnostuksen yhteistyötä, Saarelainen tiivistää.

- Tarkoitus on luoda yhteinen toimintamalli, jolla maakunnan vesistöjen kunnon eteen voidaan tehdä tehokkaammin töitä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vahvistetaan nykyisiä asiantuntija- ja toimintaverkostoja, käynnistetään vesistökunnostuksen yhteistyöhankkeita sekä vakiinnutetaan toiminta ja toimijat vesistökunnostushankkeissa, Saarelainen kertoo kyselyn perusteella laadittavasta toimintamallista.

 

VAIKUTA VESIIN! -kyselyyn voi vastat 30.4.2020 asti

VAIKUTA VESIIN! -kysely lähetään Pohjois-Savon alueen kuntiin, maa- ja vesialueiden omistajille, asiantuntija- ja viranomaistahoille, edunvalvonta- ja neuvontaorganisaatioille, kunnostushankkeita suunnitelleille ja toteuttaneille, kyläyhdistyksille ja muille yhdistyksille sekä yrityksille.

Kyselyyn voi vastata Webropol-linkin kautta:
https://link.webropolsurveys.com/S/1246F57207104CF2

Kyselyyn voi vastata 30.4.2020 saakka. Kyselyyn vastanneiden, yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n vesistötutkimus, joka sisältää näytteenoton ja keskeiset vedenlaatuanalyysit.

Kyselyn tulosten perusteella Pohjois-Savon ELY-keskus laatii ja esittelee vesistökunnostuksen toimintamallin. Järjestelyiden toimivuutta kokeillaan tämän vuoden aikana.

 

Lisätietoja

Lisätietoja kyselystä saa vesienhoidon asiantuntija Arja Saarelaiselta, puh. 0295 016 201, sähköposti arja.saarelainen(at)ely-keskus.fi

Taustaa vesistökunnostushankkeista ja -avustuksista:

Vesien tilasta ja vesistöjen kunnostuksesta

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa pinta- ja pohjavesien hyvä tila. Pohjois-Savossa 78 % luokitelluista järvistä on erinomaisessa tai hyvässä tilassa. Tyydyttävässä tai välttävässä tilassa on 89 järveä. Virtavesistä erinomaisessa tai hyvässä tilassa on 64 % luokitelluista jokivesistä. Hyvää huonommassa tilassa on 31 jokea.

 

Vesistökunnostusten avustuksista

Pohjois-Savon ELY-keskus myöntää harkinnanvaraisia avustuksia vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin. Avustusta on myönnetty muun muassa Sonkajärven Pikku-Siikalammelle vesiensuojelukosteikon rakentamiseen, keskivedenkorkeuden nostamiseen pohjapadolla Karttulan Keihäsjärvellä ja Maaningan Valkeinen-järven kunnostustoimenpiteisiin. Avustusta on käytetty myös tavoitteelliseen teho- ja hoitokalastukseen Lapinlahden Savonjärvellä ja taimenpurojen kunnostuksiin Nilsiän reitin kohteilla.

 

ELY-keskus myöntää jatkossakin avustuksia, joiden osuus voi olla enintään 50 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustusta voi saada järjestäytynyt taho. Avustuksia ovat saaneet muun muassa kalastusalueet, osakaskunnat, metsästysseurat, vesioikeudelliset yhteisöt ja kunnat.

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)