Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Mitä sinä haluat tehdä Itämeren hyväksi? Ehdotus merenhoidon toimenpideohjelmaksi nyt kuultavana

Tänään lähtee laajaan julkiseen kuulemiseen ehdotus merenhoidon toimenpideohjelmaksi vuosille 2016 - 2022. Vuonna 2008 alkoi kokonaisvaltainen merenhoidon suunnittelu, jonka tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää Suomessa Itämeren hyvä tila vuoteen 2020 mennessä. Meren hyvä tila tarkoittaa puhtaita vesiä, monimuotoista luontoa, elinvoimaisia kala- ja lintukantoja, roskattomia rantoja sekä ympäristömyrkkyjen ja niiden vaikutusten vähenemistä.

Merenhoidon toimenpiteet liittyvät järviä, jokia ja pohjavesiä koskevaan vesienhoidon suunnitteluun. Vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteet ovat omalta osaltaan keskeisiä meren hyvän tilan saavuttamisen kannalta, sillä ne vaikuttavat maalta Itämereen päätyvään ravinne- ja haitallisten aineiden kuormitukseen. Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi ja tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2016 - 2021 ovat kuultavana rinnakkain tämän toimenpideohjelman kanssa.

Toimenpideohjelmaehdotukseen voi tutustua ymparisto.fi -verkkopalvelussa sekä ELY-keskuksissa ja kunnanvirastoissa, joissa ohjelmaehdotus on nähtävillä. Toimenpideohjelmaehdotus on kuultavana 31.3.2015 asti ja jokainen voi osallistua ja kertoa mielipiteensä ohjelmasta. Palautetta ELY-keskuksille voi antaa verkkopalvelun kautta sähköisellä lomakkeella tai Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostilla tai kirjeellä. Keskusteluun voi osallistua ja antaa palautetta myös Otakantaa.fi -verkkopalvelussa. Saatu palaute käydään läpi ja siitä laaditaan yhteenveto. Palautetta hyödynnetään lopullista merenhoidon toimenpideohjelmaa laadittaessa.

Lue lisää:

Alueellisia tiedotteita ja uutisia:


Alueellista tietoa