Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Mistä löytyy lähin pakkausten keräyspiste? Voiko sinne jättää myös muita jätteitä? (Pirkanmaan ELY-keskus)

Kotitalouksien metalli-, lasi-, kartonki- ja muovipakkausjätteiden keräys siirtyi vuoden 2016 alusta Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n hoidettavaksi, kun vastuu pakkausten keräyksestä ja kierrätyksestä säädettiin pakkausten tuottajille eli pakkaajille ja pakattujen tuotteiden maahantuojille. Kotitalouksien pakkausjätteiden Rinki-ekopisteverkostoa täydennetään parhaillaan ja viimeistään heinäkuun loppuun mennessä kartonki-, lasi- ja metallipakkauksille on avattu 1 850 keräyspistettä ja muovipakkauksille 500 keräyspistettä kautta Suomen. Lisäksi myös monet kuntien jäteyhtiöt keräävät vielä alueellaan pakkausjätettä.

Rinki-ekopisteet löytyvät Kierrätys.info-verkkopalvelusta. Sivustolta löytyy myös monien muiden eri jätteiden keräyspisteet  sekä kierrätys- ja lajitteluohjeet. Sivustolta voi hakea oman asuinpaikan tai vaikkapa mökin lähimmät keräyspisteet esimerkiksi lasille, kartongille, paperille, muoville, metallille ja sähkö- ja elektroniikkaromulle.

Pirkanmaan ELY-keskus toimii tuottajavastuuviranomaisena Suomessa ja valvoo tuottajavastuunalaisten jätteiden kuten pakkausten ja sähkölaitteiden keräystä, kierrätystä ja kuluttajatiedotusta. 

Lisätiedot: ely-keskus.fi/tuottajavastuu


Alueellista tietoa