Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Millaisia kehittämishankkeita Pirkanmaan maaseudulla tarvitaan tulevina vuosina? (Pirkanmaan ELY-keskus)

Tallenna idea maaseudun kehittämishankkeiden ideapankkiin

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 hankerahoitus käynnistyy ensi vuoden puolella. Syksyn aikana maa- ja metsätalousministeriö viimeistelee rahoitusta koskevan lainsäädännön ja Maaseutuvirasto valmistelee sähköisen tietojärjestelmän hanketoimijoiden käytettäväksi. Vaikka ohjelmavalmistelu on vielä kesken, kehittämishankkeiden tukimahdollisuudet näyttäisivät säilyvän yhtä monipuolisina kuin ohjelmakaudella 2007–2013.

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelmaa 2014–2020 on päivitetty tämän vuoden aikana. Ennen kuin suunnitelman käytännön toteuttaminen aloitetaan, Pirkanmaan ELY-keskus haluaa kartoittaa nyt suunnitteilla olevia alueellisia ja alueiden välisiä hankeaihioita. Kartoituksen tarkoituksena on selvittää niitä kehittämisteemoja, joita maakunnassa on mietinnän alla ja joihin tulisi kohdentaa maaseuturahaston varoja. Kartoitus ei koske paikallisia kehittämistoimia, jotka on mahdollista toteuttaa Leader-ryhmän kautta.

Tietojen keruu tapahtuu sähköisesti Webropol-kyselyn muodossa

Kyselyyn voivat osallistua kaikki maaseudun toimijat: asukkaat, yrittäjät, yhdistykset, kehittämisorganisaatiot ym. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Kerätty aineisto jää ainoastaan Pirkanmaan ELY-keskuksen käyttöön. Tarvittaessa hankeaihioista voidaan käydä keskusteluja ELY-keskuksen ja hakijatahon välillä, mutta hankeaihiokohtaisia palautteita ei ole mahdollista antaa. 

Kysely on avoinna tammikuun 2015 loppuun saakka.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 hankerahoituksen virallisen haun alkamisesta tullaan ilmoittamaan erikseen.

Yhteisenä tavoitteenamme on, että pirkanmaalainen maaseutu tarjoaa monipuolisen ja yhteisöllisen ympäristön yrittää, asua ja virkistyä.

Osallistu ja kerrytä hankeideapankkiamme omalla ehdotuksellasi!

Kyselyyn > https://www.webropolsurveys.com/S/2669736D08A0E568.par

Lisätietoja kyselystä sekä ohjelmakauden valmistelutilanteesta:
Maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava Anne Värilä, anne.varila(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 036 048.
 


Alueellista tietoa