Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

METSO-ohjelman suojelutavoitteet lähes saavutettu

METSO-ohjelman tavoitteena oli perustaa 96 000 hehtaaria uusia suojelualueita vuoteen 2025 mennessä. Viime vuoden loppuun mennessä tavoitteesta oli saavutettu jo 88 prosenttia. 

Ympäristötukisopimusten ja luonnonhoitohankkeiden osalta päästiin runsaaseen 68 prosenttiin tavoitteesta. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin rahoitustason nostoa.Metsänomistajien kiinnostus vapaaehtoista suojelua varten on suurta, joten lisärahoitus edistäisi metsiensuojelua tehokkaasti.

METSO-ohjelma jatkaa vapaaehtoista metsiensuojelua

Helmi-ohjelman periaatepäätös hyväksyttiin toukokuussa 2021. Päätökseen sisältyi METSO-ohjelman jatkuminen nykyisen ohjelmakauden jälkeen vuosina 2026-2030. Jatkokauden tavoitteet tullaan määrittämään laajapohjaisessa työryhmässä.

Lue lisää METSO-hankkeesta ympäristöministeriön tiedotteesta (ym.fi)