Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan YVA käynnissä (Keski-Suomen ELY-keskus)

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre suunnittelee 1,3 milj. sellutonnin biotuotetehtaan rakentamista Äänekoskelle, nykyisen sellutehtaan ja Metsä Boardin kartonkitehtaan väliselle alueelle. Biotuotetehdas jalostaa puusta kestävästi ja resurssitehokkaasti sellun ohella biomateriaaleja, bioenergiaa, biokemikaaleja sekä lannoitteita. Raaka-aine ja sivuvirrat hyödynnetään tuotteina ja bioenergiana.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on käynnistynyt. Metsä Fibre on toimittanut ympäristövaikutusten arviointiohjelman Keski-Suomen ELY-keskukselle, joka toimii YVA-prosessissa yhteysviranomaisena. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeessa tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. YVA-menettelyssä hankitaan tietoa hankkeen toteuttamisvaihtoehtojen ympäristövaikutuksista hankkeen jatkosuunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi. Tavoitteena on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdolli-suuksia.

Missä YVA-ohjelmaan voi tutustua?

Hanketta ja ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa esitellään yleisölle torstaina 22.5.2014 klo 18.00–20.00 Äänekosken kaupungintalolla.

YVA-ohjelma on kansalaisten nähtävillä 19.5.–18.6.2014 myös

  • Äänekosken kaupungintalolla (Hallintokatu 4, Äänekoski)
  • Äänekosken kaupunginkirjastossa (Wessmanninkatu 2, Äänekoski)
  • Laukaan kunnanvirastossa (Laukaantie 14, Laukaa)
  • Jyväskylän kaupungintalolla (Vapaudenkatu 31, Jyväskylä)
  • Keski-Suomen ELY-keskuksessa (Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä).

Arviointiohjelmaan ja hankkeeseen voi tutustua lisäksi Internetissä:

Miten voin kertoa mielipiteeni?

Kuka tahansa voi esittää näkemyksensä hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa Keski-Suomen ELY-keskukseen 18.6.2014 mennessä osoitteella Keski-Suomen ELY-keskus, PL 250, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse kirjaamo.keski-suomi (at) ely-keskus.fi. Postitse toimitetut lausunnot pyydetään lähettämään, jos mahdollista, myös sähköpostitse.

Miten prosessi jatkuu?

Yhteysviranomainen eli Keski-Suomen ELY-keskus tarkistaa arviointiohjelman ja antaa tarkistuksen sekä saatujen lausuntojen pohjalta kesällä oman lausuntonsa. Hankkeesta vastaava selvittää eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset YVA-ohjelman mukaisesti ja tekee ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, josta kansalaisilla on jälleen mahdollisuus ilmasta mielipiteensä.

Lisätietoja:


Alueellista tietoa