Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Metsä Fibre Oy:n Äänekosken biotuotetehtaan YVA-selostukseen voi jättää lausuntoja ja mielipiteitä 19.9. asti (Keski-Suomen ELY-keskus)

Metsä Fibre Oy:n Äänekoskelle suunnitteleman biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiprosessi (YVA) on edennyt YVA-selostusvaiheeseen. Selostukseen on koottu hankkeen eri vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia koskevat selvitykset.

YVA-selostuksesta voi jättää lausuntoja ja mielipiteitä Keski-Suomen ELY-keskukselle 19.9.2014 asti. Selostus on nähtävillä sähköisenä osoitteessa:

sekä paperimuodossa:

  • Äänekosken kaupungintalolla (Hallintokatu 4, Äänekoski)
  • Äänekosken kaupunginkirjastossa (Wessmanninkatu 2, Äänekoski)
  • Laukaan kunnanvirastossa (Laukaantie 14, Laukaa)
  • Jyväskylän kaupungintalolla (Vapaudenkatu 31, Jyväskylä)
  • Keski-Suomen ELY-keskuksessa (Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä)

YVA-selostukseen ja hankkeeseen voi tutustua myös yleisötilaisuudessa Äänekosken kaupungintalolla maanantaina 1.9. klo 18–20.

YVA-prosessi antaa vaikutusmahdollisuuksia ja aineksia päätöksentekoon

YVA-menettelyssä hankitaan tietoa hankkeen toteuttamisvaihtoehtojen ympäristövaikutuksista hankkeen jatkosuunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi. Tavoitteena on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

Menettelyssä yhteysviranomaisena toimiva Keski-Suomen ELY-keskus antaa kuulemisen päätyttyä arviointiselostuksesta lausunnon hankkeesta vastaavalle, mihin YVA-menettely päättyy. Lausunto tulee nähtäville ELY-keskukseen sekä sähköisesti osoitteeseen www.ymparisto.fi/aanekoskenbiotuotetehdasYVA ja se lähetetään tiedoksi lausunnon antajille ja mielipiteiden esittäjille.

Lisätietoja hankkeesta:

Projektijohtaja Timo Merikallio, Metsä Fibre Oy, p. 010 466 8999

Lisätietoja ympäristövaikutusten arvioinnista:

YVA-konsultti, ympäristöasiantuntija Sirpa Torkkeli, Sweco Industry Oy, p. 0207 527 174 ja ylitarkastaja Esa Mikkonen, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 0295 024 785


Alueellista tietoa