Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Kaksi kättä, joissa toisessa puolukoita ja toisessa mustikoita.

Metsämarjojen ja -sienten varastointituki on haettavissa

Metsämarjojen ja -sienten varastointituki vuodelta 2021 on haettavissa. Tuki on tarkoitettu pohjoisen tuen alueella poimittujen ja varastoitujen metsämarjojen ja -sienten pitkäaikaisesta varastoinnista aiheutuneiden kustannusten osittaiseen korvaamiseen.

Varastointitukihakemus on jätettävä viimeistään 30.7.2021 Lapin ELY-keskukseen. Tukiehdoista saa neuvontaa Lapin ELY-keskuksesta ja tuen valvonnan suorittaa paikallinen ELY-keskus.

Tukea voidaan maksaa elinkeinonharjoittajille, joilla on tietyt tekniset vaatimukset täyttävä varasto C-tukialueella eli pohjoisen tuen alueella. Varastossa on oltava 30.6.2021 pohjoisen tuen alueella ennen vuotta 2021 poimittuja, ihmisravinnoksi tarkoitettuja metsämarjoja ja -sieniä. Tuen saamisen ehtona on lisäksi, että tuenhakija on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Hakijan on myös pystyttävä osoittamaan ilmoittamansa varastomäärät oikeiksi ja pohjoisen tuen alueelta poimituiksi esimerkiksi kuittien, kirjanpidon ja poimijalistojen avulla.

Lue lisää:

Metsämarjojen ja -sienten varastointituki haettavana, 7.6.2021 (ruokavirasto.fi)