Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Merialueilla sinilevää vain yhdellä havaintopaikalla, järvillä muutamia sinilevähavaintoja

Suomen ympäristökeskus SYKE on aloittanut kesän 2021 sinilevätiedotuksen tällä viikolla. Suomen merialueilla on havaittu hieman sinilevää vain yhdellä itäisen Suomenlahden havaintopaikalla. Järvillä sinilevähavaintoja on toistaiseksi tehty vain kolme. Rantavedessä saattaa esiintyä kellertävää siitepölyä, joka näyttää erehdyttävästi sinilevältä. SYKE tiedottaa yleisestä valtakunnallisesta sinilevätilanteesta viikoittain elokuun loppuun saakka. ELY-keskukset julkaisevat alueellisia sinilevätietoja. Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kunnat ja kaupungit.

Suomen merialueilla sinilevää vain yhdellä itäisen Suomenlahden havaintopaikalla 

Suomen merialueilla vallitsee tavanomainen alkukesän tilanne, eli runsaita ja laajoja sinileväkukintoja ei vielä esiinny. Sinilevää on havaittu hieman vain yhdellä itäisen Suomenlahden rannikon havaintopaikalla. Satelliittiaineistoista sinilevää ei ole havaittu avomerialueilta. 

Järvillä vain muutamia sinilevähavaintoja 

Sinilevää ei juurikaan ole havaittu järvillä, mikä on alkukesälle tyypillinen tilanne. Hieman sinilevää on havaittu vain kolmella valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikalla. Runsaita tai erittäin runsaita sinilevien pintakukintoja ei järvillä ole todettu. Alkukesällä havupuiden siitepöly voi muodostaa kellertäviä kelluvia lauttoja rannoille. 

Lue lisää